Ylätalo

Aikuisten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Ylätalo tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista psykiatrista tutkimusta, kuntoutusta ja hoitoa aikuisille, joilla on haasteellisia mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöitä sekä muita terveyteen liittyviä tekijöitä.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista kehitystä tukevaa yksilöllistä kuntoutusta ja hoitoa yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja muun verkoston kanssa.
  • Asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, tutkimusta sekä hoitoa.
  • Kuntoutus pohjautuu vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä perheiden, kotikuntien ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutuksessa käytetään apuna vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja, kuten esine- ja kuvasymboleja, tietokoneavusteista kommunikaatiota, kirjoitettuja viestejä, tukiviittomia ja sosiaalisia tarinoita.

Jokainen asiakas käy kuntoutuksen aikana yksilöllisessä päivä- tai työtoiminnassa. Nuoret ja nuoret aikuiset voivat käydä myös opiskelemassa Sateenkaaren koulun Kymppiluokalla sekä Bovallius-ammattiopiston ja Seurakuntaopiston opintoryhmissä.

Ylätalo toimii pienkerrostalossa, kahdessa kerroksessa. Jokaisella asiakkaalla on oma wc:llä varustettu yksiö.

Yksikössä on viikoittain lääkärinkierto ja tiimipalaverit.

Ylätalolla on tarjota kolmelle asiakkaalle rivitaloasumista, jossa asiakas voi harjoitella/opetella päivittäisiä taitoja omista tarpeistaan lähtien. Rivitalo on askel asiakkaan kuntoutuksessa eteenpäin ajatellen hänen siirtymistään avopalveluihin. Rivitalon toiminta perustuu yhteisöhoitoon sekä neuropsykiatriseen asiantuntijuuteen.

Kuvia / Ylätalo

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot