Wirta

Wirta on 4-paikkainen, psykososiaalista ja psykiatrista erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten miesten yksikkö. Wirran kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Yksikkö tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta aikuisille. Wirta on suljettu yksikkö ja se sijaitsee osasto Sataman yläkerrassa.

Wirrassa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita jolloin kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Yksikön toiminnassa toteutuu valmentava työote.

Wirran toiminta-ajatuksena on kuntoutujan kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus. Toiminta perustuu toiminnalliseen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, jossa vahvistetaan kuntoutujan omia voimavaroja.  Toiminnan tavoitteena on asiakkaan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avohuollon yksiköihin.

Kuntoutujilla on mahdollisuus osallistua Wirrassa työtoimintaan, opiskeluun ja vapaa-ajan harrasteisiin. Wirta-yksikkö järjestää työtoimintaa myös kuntayhtymän ulkopuolelle esimerkiksi kaupoissa erilaiset ja vaihtuvat työtehtävät.