Wirta

Wirta on 4-paikkainen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille miehille. Wirran kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Wirta on suljettu yksikkö ja se sijaitsee osasto kuntoutusyksikkö Sataman yläkerrassa.

Wirrassa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita, jolloin kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Yksikön toiminnassa toteutuu valmentava ja kuntouttava työote (neuropsykiatrinen valmennus) sekä asiakaslähtöisyys. Kuntoutuja on mukana tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman teossa.

Wirran toiminta-ajatuksena on kuntoutujan kokonaisvaltainen kuntoutus ja hoito. Toiminta perustuu toiminnalliseen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, jossa vahvistetaan kuntoutujan omia voimavaroja.  Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avopalveluihin.

Wirrassa on kuntoutujilla mahdollisuus osallistua työtoimintaan, opiskeluun ja vapaa-ajan harrasteisiin. Wirta-yksikkö järjestää työtoimintaa myös kuntayhtymän ulkopuolelle esimerkiksi kaupoissa erilaiset ja vaihtuvat työtehtävät (vrt. Pieksämäen tekemisen kartta).