Vaalijala

Vaalijala on kuntayhtymä, jonka omistavat 33 savolaista kuntaa. Vaalijalan juuret ulottuvat Sortavalaan ja vuoteen 1907. Rovasti Otto Aarnisalo perusti silloin Vaalijalan. Sen ylläpitäjäksi ryhtyi Aarnisalon vuonna 1905 perustama Suomen Kirkon Sisälähetysseura. Vaalijala siirtyi julkiseksi palvelujen tuottajaksi vuonna 1975. Vaalijala pitää itseään Suomen vanhimpana edelleen itsenäisenä alan toimijana Suomessa.

Vaalijala muodostaa myös kehitysvammalain (23.6.1977/519) mukaisen Savon erityishuoltopiiriin.

Vaalijalan talouden lähtökohta on, että palvelutoiminta rahoitetaan palveluista perittävillä suoritehinnoilla ja asiakasmaksuilla. Vaalijala rahoittaa myös investointimenonsa itse. Vaalijalan pitkän aikavälin talous on vakaalla pohjalla.