Vaahtera

Vaahtera on nuorten ja aikuisten päivätoimintayksikkö. Vaahteran toiminta on yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettua tavoitteellista päiväaikaista toimintaa osaamis- ja tukikeskuksen sekä avopalvelujen kuntoutujille. Päiväaikaisen toiminnan suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan asumisyksikön kanssa.

Vaahterassa käy päivittäin 10 - 15 kuntoutujaa ja toiminnan kesto on tavallisimmin 1 - 2 tuntia kerrallaan. Toiminta toteutuu joko pienryhmissä tai yksilöohjauksena. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden vuorovaikutustilanteiden harjoittelemiseen ja aistikokemuksiin. Vaahterassa asiakkaat voivat esimerkiksi tehdä erilaisia hienomotorisia harjoitteita ja koritehtäviä, pienimuotoisia käsitöitä ja erilaisia asiointitehtäviä. 

Toimintamme on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat psykososiaalista, neuropsykiatrista tai muuta erityistä tukea toiminnassaan. Tuemme asiakkaita mm. kommunikoinnin, osallisuuden, sosiaalisten taitojen ja työskentelytaitojen sekä valintojen tekemisen alueilla kohti itsenäisempää toimintaa.

Vahvistamme osaamistamme jatkuvalla, monipuolisella täydennyskoulutuksella.

Kuvagalleria

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja 1, Vaahtera

Puh. 050 389 9300

Ohjaaja 2, Vaahtera

Puh. 050 389 9238