Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa toteutettava toisen asteen ammatillinen koulutus

Bovallius-ammattiopiston hallinnoima Kymppi-ryhmä järjestää työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (= Telma-koulutus ).

Kymppi-ryhmän opetus on suunnattu peruskoulun suorittaneille Vaalijalan kuntoutuskeskuksen asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä psykososiaalista tukea.

Opetus pohjautuu valtakunnalliseen ja oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskeljoille laaditaan HOJKS (= henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ) ja HOPS (= henkilökohtainen opetussuunnitelma ).

Kymppi-ryhmän keskeisimmät opetustavoitteet ovat:

  1. Käyttäytymisanalyysin avulla tapahtuva käyttäytymisen muovaaminen
  2. Opiskelijoiden päivittäisten taitojen optimointi ja niiden kehittäminen luonnollisissa tilanteissa.
  3. Kahden ympäristön periaatteen toteuttaminen opetuksen järjestelyissä.
  4. Opetuksen liittäminen Vaalijalan toteuttaman asumisvalmennuksen tueksi.

Kymppi-ryhmän opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vaalijalan kuntoutuskeskuksen moniammatillisen työryhmän kanssa jolloin se muodostaa osan asukkaan kokonaiskuntoutuksesta.

Yhteyshenkilöt

Maarit Rantakurtakko
Maarit Rantakurtakko
kuntoutuksen johtaja
Puh. 050 389 9204
maarit.rantakurtakko@vaalijala.fi