Toimintaterapia

Toimintaterapeutin arviointi ja terapia perustuvat asiakaslähtöiseen työskentelyyn. Toimintaterapiapalvelut kohdentuvat yksilöllisten tarpeiden mukaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Toimintaterapiapalveluita tarjotaan myös Vaalijalan poliklinikoiden asiakkaille joko poliklinikoiden tiloissa tai asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä.

Oleellisemmat osat toimintaterapeutin työtä ovat

 • taitojen ja toimintavalmiuksien arviointi ja ohjaus 
 • yksilöterapia sekä yhteisterapiat fysio- ja puheterapeutin kanssa 
 • ryhmämuotoinen kuntoutus yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa 
 • yhteistyö asiakkaan eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. 
 • päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarvearviointi. 
 • ohjaus-, konsultaatio- ja arviointikäynnit liikkuvina palveluina 

Toimintaterapeutin erikoisosaamista hyödynnetään, kun on tarvetta arvioida:

 • käsien käyttöä/hienomotoriikkaa
 • havaintotoimintoja
 • tarkkaavaisuuden suuntaamista
 • aistitiedon käsittelyä
 • kehon hahmottamista ja -hallintaa
 • oman toiminnan ohjailua ja suunnittelua
 • itsetuntemusta, tunne-elämää sekä sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja
 • toiminnallista näönkäyttöä
 • päivittäisiä toimia ja itsestä huolehtimisen taitoja

Kuvia / toimintaterapia

Palvelukuvaus / Toimintaterapia

TOIMINTATERAPIA

Kenelle

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen lasten, nuorten ja aikuisten yksiköiden asiakkaat sekä poliklinikoiden asiakkaat.

Tavoite

Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen asiakkaan toimintaympäristössä. Omaisten ja lähityöntekijöiden ohjaus mm. kotona, päiväkodeissa, kouluissa sekä työ- ja päivätoimintayksiköissä.

Hyödyt

Vahvuutena on kehitysvammaisten, monivammaisten, autistien sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tuntemus. Tätä osaamista hyödyntäen arvioidaan terapia- ja apuvälinetarvetta sekä ohjataan lähiverkostoa ja edistetään asiakkaan toimintakykyä tavoitteellisesti asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Palvelun sisältö

Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan terapiatiloissa, omassa toimintaympäristössä tai poliklinikoilla. Tavoitteena on asiakkaan toimintamahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen.

Tarvittavien apuvälineiden kokeilu, suositus ja käytön ohjaus.

Tavoitteiden laatiminen yhdessä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa.

Lausunnot ja tarvittavat suositukset.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla.

https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Käyntikerrat ja ajallinen kesto tarpeen mukaan sopien.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan.
https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Toimintaterapeutti Kati Auvinen, p. 044 389 9709

Toimintaterapeutti Merike Hentunen, p. 050 389 9330

Toimintaterapeutti Seija Rissanen, p. 050 389 9284

päiväys 14.9.2022

Yhteyshenkilöt

Merike Hentunen

Toimintaterapeutti

Puh. 050 389 9330

merike.hentunen@etelasavonha.fi

Kati Auvinen

Toimintaterapeutti

Puh. 044 389 9709

kati.auvinen@etelasavonha.fi

Outi Salonen

Toimintaterapeutti

Puh. 044 3899866

outi.salonen@etelasavonha.fi