Luonto ja eläimet tarjoavat runsaasti hyvinvointia ja osallisuutta tukevia mahdollisuuksia.

Toiminnallinen kuntoutus

Toiminnallinen kuntoutus tarjoaa monipuolista päiväaikaista toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa sekä Linnan Caféssa Pieksämäen keskustassa. Toimintoja suunniteltaessa otetaan huomioon asiakkaiden oma valinnan mahdollisuus sekä tuetaan asiakkaan hyvinvointia, toimijuutta sekä osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta.  

Päiväaikaisten toimintojen avulla voidaan edistää sosiaalista vuorovaikutusta, joka parantaa elämän laatua ja ennaltaehkäisee psyykkisiä vaikeuksia. Toimintojen tarkoituksena on myös lisätä kontakteja kodin ja kuntoutusyksikön ulkopuolella. Toiminnoissa hyödynnetään erilaisia kuntoutusmenetelmiä asiakkaan kuntoutusta tukien.

Toiminnat voivat olla musiikkia, liikuntaa, keskustelua, kädentaitoja, retkeilyä, luovaa toimintaa, rentoutusta ja aistiharjoituksia sekä sosiaalisten taitojen harjoittelua. Toiminnat voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätoimintana. 

Toiminnat suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan tukien asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Asiakkaan tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Tarkoituksena on tukea itsenäisessä elämässä suoriutumista sekä edistää osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.  Asiakkaalla on mahdollisuus harjoitella myös työllistymisen edellyttämiä taitoja. 

Asiakkaan valintojen ja osallisuuden tueksi on laadittu Pieksämäen tekemisen kartta.

Toiminnallisen kuntoutuksen yksiköt: 

Aistitupa 

Green Care Nenonpelto (eläintoiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, koira-avusteinen kuntoutus, erä- ja luontotoiminta) 

Café Sopukka

Linnan Café 

Liikunnanohjaus 

Musiikinohjaus

Nikkari 

Pilke 

Sinisiipi 

Taidepesula 

Talkkarit 

Vaahtera 

Toiminnallinen kuntoutus

Yhteyshenkilöt

Kuntoutuskoordinaattori, toiminnallinen kuntoutus

Kuntoutuskoordinaattori

Puh. 050 389 9263

Juha Hemminki

Kuntoutusyksikön johtaja

Puh. 050 389 9314

juha.hemminki@etelasavonha.fi