Toiminnallinen kuntoutus

Vaalijalan tuottama monipuolinen päiväaikainen toiminta toteutetaan kymmenessä toiminnoiltaan ja tiloiltaan eriytetyssä yksikössä. Päiväaikaisen toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen edistäminen. Kuntoutus on moniammatillista ja siinä käytetään erilaisia toimintamuotoja päivittäisten toimintojen harjoittelusta työkokeiluun ja aina muuttovalmennukseen saakka. Kaikki toiminta perustuu asiakaskohtaisesti laadittuun yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Toimintamuotoina mm.

  • Työtä ja erilaisia toimintaryhmiä
  • Aikuisuuden taitojen opettelua ja itsenäiseen elämään valmentautumista
  • Yksilöllisesti toteutettuja päiväaikaisia toimintoja
  • Ohjattuja liikunta- ja musiikkiryhmiä
  • Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia
  • Vuotuisia juhla- ja ulkoilutapahtumia
  • Liikkuvat palvelut

Yksiköiden toiminnasta ja kehittämisestä vastaa 17 ohjaajan työryhmä. Ammatillista erityisosaamista täydennetään jatkuvalla koulutuksella ja työnohjauksella.

Toiminnallisen kuntoutuksen yksiköihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä toiminnallisen kuntoutuksen kuntoutuskoordinaattoriin tai kuntoutusyksikön johtajaan.