Sosiaaliset ryhmät

Sosiaaliset ryhmät

Voit osallistua ryhmätoimintaan, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Apuna käytetään esimerkiksi lukemista, kuvia ja musiikkia. Ryhmässä huomioidaan jokaisen osallistujan omat kommunikaatiokeinot.

Yksiköt:

Aistitupa

Linnan Café

Vaahtera