Linnan Café

Linnan Café on viihtyisä kahvila, jossa voit osallistua työtoimintaa ja saada työhönvalmennusta asiakaspalvelun, puhtaanapidon sekä keittiöalan tehtävissä.

Linnan Café tuottaa kahvilapalveluja Pieksämäen keskustassa, viihtyisässä, esteettömässä ja historiallisessa talossa Keskuskadulla.

Linnan Cafén studiossa järjestetään erilaisia kursseja. Voit valita kursseja omien vahvuuksiesi ja kiinnostuksiesi mukaan. Linnan Cafén kursseilla pääset toimimaan monipuolisesti.

Linnan Caféssa voit työskennellä yksin tai ryhmässä. Jos sinun on vaikea ymmärtää yleiskieltä, ohjaajat käyttävät selkokieltä. He voivat käyttää tukiviittomia, kuvia tai apuvälineitä kommunikaation tukena.

Ohjaajat kannustavat sinua kokeilemaan uusia asioita. Voit löytää juuri sinulle sopivan tavan toteuttaa taitojasi. Sinä voit olla mukana suunnittelemassa töitäsi ja tavoitteitasi. Voit kehittää ja arvioida niitä ohjaajien kanssa. On tärkeää, että teet yhteistyötä ohjaajien kanssa.

Kurssitarjotin ajalle 1.2.-31.4.2024

Ilmoittaudu Sallalle 040 184 8034 tai Satulle 040 481 6060

MAANANTAI
Liikuntakurssi
klo 9:15 - 13:30
Kunnonkeskuksella kuntosalia, ryhmäliikuntaa ja ulkoilua.
Tarkempi lukujärjestys annetaan kurssin alkaessa.

TIISTAI
Kokkikurssi
klo 9:15 - 13:30
Tehdään arjen perusruokaa, tutustuen terveellisempiin vaihtoehtoihin

KESKIVIIKKO
Hyötykäsitöitä ja hyvinvointia

klo 9:15 - 13:30
Valmistetaan erilaisia hyötykäsitöitä.
Tutustutaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja niiden ylläpitämiseen mm. ulkoilun, erilaisten rentoutusharjoitusten ja virkistymisvaihtoehtojen avulla

TORSTAI
Eläimiä ja puutarhan suunnittelua

klo 9:15 - 13:30
Tutustutaan erilaisiin eläimiin ja niiden hoitoon yhdessä Nenonpellon Green Caren kanssa.
Tutustutaan puutarhan hoitoon ja aletaan esikasvattamaan omia hyötykasveja.

PERJANTAI
Käsityöt ja taide

klo 9:15 - 13:30
Valmistetaan käsitöitä monipuolisin tekniikoin sekä taiteillaan erilaisin menetelmin

Jos haluat tulostaa kurssitarjottimen, voit tulostaa sen tästä linkistä.

Kurssitarjotin ajalle 01.11.2023-31.1.2024

Maanantain ryhmä on jo täysi, mutta muille päiville on vielä tilaa. Ilmoittaudu mahdollisimman pian Sallalle 040 1848 034 tai Satulle 040 4816 060

Linnan Cafen päiväaikaisen toiminnan kurssitarjotin. Toimintaa päivittäin klo 9.15 - 13.30.

Maanantai

Päivätoiminta 9.15-13.30
LIIKUNTA

Liikutaan parillisella viikolla Kunnonkeskuksella (kuntosali/ryhmäliikuntaa) ja parittomilla viikoilla ulkona. Tammikuussa tutustutaan padeliin Kunnonkeskuksella. Ryhmä täynnä vuoden loppuun asti!

9:15 aamukahvit
9:30 - 11:15 kurssitoimintaa
11:15 lounas
n. 12:00 - 12:30 kurssitoimintaa

Tiistai

Päivätoiminta 9.15-13.30
KOKKIKURSSI

Tehdään helppoa arjen perusruokaa, tutustutaan ruokatarvikkeiden hintoihin ja eettisyyteen.

9:15 aamukahvit
9:30 - 11:15 kurssitoimintaa
11:15 lounas
n. 12:00 - 13:30 kurssitoimintaa

Keskiviikko

Päivätoiminta 9.15-13.30
HYÖTYKÄSITÖITÄ JA HYVINVOINTIA

Tehdään mm. saippuoita ja muita hyötytavaroita. Tutustutaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja niiden ylläpitämiseen mm. ulkoilun, erilaisten rentoutusharjoitusten ja virkistymisvaihtoehtojen avulla.

9:15 aamukahvit
9:30 - 11:15 kurssitoimintaa
11:15 lounas
n. 12:00 - 13:30 kurssitoimintaa

Torstai

Päivätoiminta 9.15-13.30
ULKOILUPÄIVÄ

Käydään lenkkeilemässä talvisäässä. Huomioi oikea vaatetus!

9:15 aamukahvit
9:30 - 11:15 kurssitoimintaa
11:15 lounas
n. 12:00 - 13:30 kurssitoimintaa

Perjantai

Päivätoiminta 9.15-13.30
KÄSITYÖKURSSI

Tehdään yhdessä joulukoristeita, tonttukylää ja talvisia käsitöitä eri tekniikoin.

9:15 aamukahvit
9:30 - 11:15 kurssitoimintaa
11:15 lounas
n. 12:00- 12:30 kurssitoimintaa

Mikäli haluat tulostaa kurssisuunnitelman, voit tulostaa sen tästä linkistä.

Palvelukuvaus / Työtoiminta

PALVELUKUVAUS: TYÖTOIMINTA

YKSIKÖN NIMI: Linnan Café, Keskuskatu 20, Pieksämäki

PALVELURYHMÄ: Avopalvelut

Palvelun nimi ja kohderyhmä: 

Päiväaikainen toiminta asumispalveluyksikön asiakkaille (kehitysvammaiset ja muut tukea tarvitsevat henkilöt).

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Vaalijalan kuntayhtymä järjestää asiakkaalle hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaista työllistymistä edistävää ja tukevaa työtoimintaa. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja yhteiskunnallisen sopeutumisen edistäminen, työssä tarvittavien valmiuksien ja taitojen vahvistaminen ja asiakkaan tyytyväisyys päiväaikaisen toiminnan palveluun.

Palvelun sisältö:

Työtoimintaa järjestetään Linnan Cafen esteettömissä tiloissa Pieksämäen ydinkeskustassa. Käytössä on kahvilatila sekä kaksi erillistä toimintatilaa, yhteensä 285 m2. Tiloissa toteutetaan lisäksi päivätoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa sekä toiminnallisen kuntoutuksen ohjaustoimintaa.

Linnan Cafessa toimii kahvila, tuotemyymälä ja studio. Studiossa toteutetaan media-, kulttuuri- ja taidetoimintoja sekä erilaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan suunniteltuja pienryhmiä. 

Toiminta voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoisesti toteutettua. Jokaisen asiakkaan kanssa arvioidaan hänen toimintakykynsä arki- ja työnhakutaitoihin liittyen ja laaditaan yksilöllinen työtoimintasuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan tavoitteet ja päivä-/viikkokohtainen toiminnan toteutus. Tavoitteiden laatimisessa ja muissa asiakkaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä asumispalveluyksikön, läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa. Verkostoyhteistyöstä ja yhteydenpidosta sovitaan asiakkaan kanssa.

Työtoiminnassa käy keskimäärin 11 asiakasta päivittäin. Työtoiminnassa asiakas voi harjoitella työelämätaitoja osallistumalla työvalmentajan tuella Linnan Cafen eri toimintoihin, joita ovat asiakaspalvelu- ja myynti, kahvilan työt sekä puhtaanapidontehtävät. Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti toiminnan sisällöksi voidaan suunnitella lisäksi myös muuta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa (esim. oppimistuokiot, musiikki, taide, kulttuuri, tietotekniikka, harrastuksiin tutustuminen). Asiakkailla on mahdollisuus kokeilla työtehtäviä ohjatusti myös Linnan Cafen ulkopuolisilla työpaikoilla.

Asiakkaan omatessa edellytyksiä siirtyä työtoiminnasta kohti työsuhteista työtä, tehdään yhdessä asiakkaan kanssa tarvittaessa Melba / Imba työkykyarviointi. Arvioinnin avulla saadaan tietoa sekä asiakkaan fyysisistä taidoista, psykososiaalisista valmiuksista, työkyvystä ja soveltuvuudesta eri ammatteihin. Arvioinnin avulla tuetaan asiakkaan työelämään sijoittumista ja työelämässä pysymistä. Jos asiakkaalla on valmiuksia työllistyä, hänellä on mahdollisuus siirtyä sovitusti tuetun työn palveluun. Tästä palvelusta sovitaan erikseen asiakkaan ja palvelun tilaajan kanssa. 

Työtoiminnassa asiakkaan terveydentilasta huolehditaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kommunikointia tuetaan ja tarvittaessa etsitään asiakkaalle soveltuvia puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi.

Työtoiminnassa noudatetaan osallisuutta ja työllistymistä tukevan toiminnan laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, Työn ja päivätoiminnan valiokunta 2016). 

Asiakkaalle annetaan tukea

  • valintojen ja suunnitelmien tekemiseen

  • muutoksin ja siirtymävaiheisiin

  • opintoihin ja työhön pääsemiseen

  • mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttamiseen

  • terveyteen ja hyvinvointiin

  • itseilmaisuun ja luovuuteen

  • sosiaalisissa rooleissa toimimiseen

  • palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttamiseen

Palvelun hintaan sisältyy:

Matkojen järjestäminen asiakkaan kodin ja Linnan Cafen välillä kuuluu palvelun hintaan. Matkakustannusten korvaamisesta sovitaan yksilöllisesti, jos kustannukset ovat huomattavan suuret. 

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

TUOTTAJA

ASIAKAS

Matkakustannukset asunnon ja Linnan Cafen välillä

x

Matkat työtoiminnan ohjelman sisällä

x

Ateriat

x

Yksilöllinen työtoimintasuunnitelma

x

Melba / Imba työ- ja toimintakyvynarviointi

(x)

Palvelusuunnitelma/asiakassuunnitelma

x

EHO

Tilaaja/Vaalijalan kuntayhtymä

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Yksilöllinen työtoimintasuunnitelma (toimintakyvyn arviointi), jonka avulla laaditaan yksilölliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti (vähintään 6 kk:n välein tai tarvittaessa). 

Asiakkaat ja läheiset antavat vuosittain palautetta tyytyväisyydestä sekä palvelun toimivuudesta ja tekevät kehittämisehdotuksia. Yksikkökohtaista palautetta on mahdollista antaa jatkuvasti Vaalijalan www-sivujen kautta. Vuosittain kerättävää palautetta käytetään palveluiden ja toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kehittämiseen.

Vaalijalan kuntayhtymän palveluissa on käytössä ulkoisesti sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015)

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: LifeCare-asiakastietojärjestelmä
Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet:
VISO-toiminnanohjausjärjestelmä

päiväys 24.2.2021

Kuvia Linnan Cafén toiminnasta

Kuvia Studion kurssitoiminnasta

Linnan Café
Keskuskatu 20
76100 Pieksämäki

puh. 040 4816 072
Avoinna: ma-to 9.30-15.30, pe 9.30-13.30

Yhteyshenkilöt

Juha Hemminki

Palveluesihenkilö

Puh. 050 389 9314

juha.hemminki@etelasavonha.fi

Kahvila

Ohjaajat
Puh. 044 389 9756, 044 3899867 ja 040 356 4980

Linnan Studion kurssitoiminta

Ohjaajat
Puh. on 040 184 8034 ja 040 481 6060