Tammela

Nuorten aikuisten autistien kuntoutusyksikkö

Tammela on erittäin vaativien nuorten kuntoutusyksikkö. Tammelan nuorilla aikuisilla on sosiaaliseen kanssakäymiseen, kommunikaatioon ja oppimiseen liittyviä haasteita. Aistien yli- ja aliherkkyydet sekä kehon hahmotukseen liittyvät ongelmat tuovat myös omat haasteensa arkeen.

Toimintaperiaatteet

  • Kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
  • Selkeä, säännöllinen sekä turvallinen päivärytmi.
  • Toiminnallinen kuntoutus sekä muut terapiamuodot tukevat kuntoutusta.
  • Kuntoutuksen suunnittelussa on apuna moniammattillinen työryhmä.
  • Koulutettu henkilökunta käyttää AVEKKI-toimintatapamallia haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä.
  • Kuntoutuksen jälkeen nuoret aikuiset siirtyvät asumaan esimerkiksi kotikunnan palvelukotiin.

Kuntoutuksen aikana nuorella aikuisella on mahdollisuus käydä koulua Seurakuntaopiston jatko-opetuksen AITO-ryhmässä.

Tammela on mukana Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla –projektissa. Siinä tuetaan ja edistetään ikääntyvien autismin kirjon henkilöiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä hyvää ja mielekästä elämää. Lisätietoja projektista tästä.

Kuvia / Tammela

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot