Talkkareiden tehtäviin kuuluu tavaroiden kuljetus ja kierrätystehtävät.

Talkkarit

Päiväaikaisen toiminnan yksikkö Talkkarit tarjoaa yksilöllistä ja tavoitteellista päiväaikaista toimintaa. Tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutusta harjoittelemalla työelämän perussääntöjä sekä käytäntöjä, kuten sovittujen työaikojen noudattamista ja annettujen tehtävien hoitamista. Talkkareiden toiminta on suunnattu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sekä avopalvelujen asiakkaille. Yksikkö toimii myös työelämään tutustumisen harjoittelupaikkana erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden opiskeluissa.

Talkkareiden toiminta koostuu erilaisista kierrätys- ja kuljetustehtävistä. Tehtävinä voi olla esimerkiksi saapuvien kuormien purkaminen, pyykin ja varastotavaran kuljettaminen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen alueella itsenäisesti, ryhmässä tai ohjaajan kanssa. Toiminnassa tehdään myös muuttoja, tapahtumapaikkojen järjestämistä sekä vanhojen kalusteiden purkamista ja purkujätteiden kierrättämistä.

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Suunnitelmassa tulee esille asiakkaan toiveet, kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Talkkarit
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1288

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja, draamatyönohjaaja, Talkkarit

Puh. 050 389 9285

Ohjaaja 2, Talkkarit

Puh. 044 389 9764

Ohjaaja 3, Talkkarit

040 485 9611