Talkkarit

Talkkarit on nuorten ja aikuisten työtoimintayksikkö. Talkkareiden toiminta on yksilöllisesti asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaisesti suunniteltua ja toteutettua tavoitteellista päiväaikaista toimintaa osaamis- ja tukikeskuksen sekä avopalvelujen kuntoutujille. Talkkareiden sisältö koostuu erilaisista logistisista tehtävistä. Ryhmän tehtäviin kuuluu pyykkien ja erilaisten kierrätystavaroiden kuljetus ja jaottelu eri jakeisiin, talon sisäiset muutot ja kuljetukset, keskusvaraston tavarakuormien purkamiset ja osallistuminen piha-alueiden hoitotöihin. Toimintaa ohjaavana perustekijänä on kuntouttaa ja tutustuttaa asiakkaita työelämän perussääntöihin ja käytäntöihin, kuten työaikojen noudattamiseen ja annettujen työtehtävien hoitamiseen. Työtä tehdessä korostuu omavastuuajattelu joko yksin tai avustajan ohjaamana. Asiakas voi osallistua joustavasti erilaisiin hänelle suunniteltuihin terapioihin ja ohjelmiin työpäivänsä aikana. Osallistumme viikoittain myös työtoiminnan sählyliikuntavuorolle. Työtoiminnassa asiakasta ohjataan yksilöllisesti henkilökohtaisen avuntarpeen mukaan. Kun tehtävät sujuvat hyvin, siirrytään yhä vastuullisempiin ja itsenäisempiin työtehtäviin. Kuntoutusketjussa on mahdollista siirtyä eteenpäin avopalveluiden työtoimintoihin.

Talkkareissa työskentelee kaksi ohjaajaa. Työnohjaamisen lisäksi yksiköstämme löytyy osaamista Draaman toiminnallisten menetelmien käyttämiseen kuntoutuksessa, erä- ja retkeilypainotteiseen seikkailu- ja elämyspedagogiseen toimintaan, puhetta korvaavien ja tukevien menetelmien hallintaan ja Green Care-toimintaan.

Ohjaajat osallistuvat myös erilaisten tapahtumien suunnitteluun- ja toteuttamiseen yhdessä muiden toiminnallisen kuntoutuksen yksiköiden kanssa.

Kuvagalleria

Katso suurempi kartta

Yhteyshenkilöt

Mikko Hotti
Ohjaaja, draamatyönohjaaja
Puh. 050 389 9285
mikko.hotti@vaalijala.fi