Taidepesula

Kokemuksia, havaintoja, muistoja, tarinoita, viivoja, tuoksuja, läsnäoloa, leikkiä…

Kirjopyykkiohjelma on käynnissä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen Taidepesulassa! Entisessä johtajan kotitalossa toimii nykyään kokemuksellinen ja kuntoutusta tukeva taidetoiminta erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Yhdessä ihmetellen, tutkien ja tehden on koettu monia merkityksellisiä taideprosesseja.

Taidepesulan taidetoiminnan tavoitteena on tukea, rohkaista ja mahdollistaa yksilöllistä taideilmaisua. Taidetoiminta vahvistaa taiteentekijän omia voimavaroja. Taidepesulassa pyritään luomaan mahdollisuuksien tila, jossa jokainen voi etsiä omaa kuvallisen ilmaisun kieltään eri taidemateriaalein ja -menetelmin.

Yhteyshenkilöt

Taidekasvattaja

Puh. 050 389 9319

Ohjaaja, Taidepesula

Puh. 050 389 9389