Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat suuhygienistin, häntä avustavan hammashoitajan (välinehuollosta vastaava) ja ostopalveluna hankitun hammaslääkärin tarjoama hoito sekä Nenonpellon yksiköiden että avopalveluiden asiakkaille.

Suuhygienistin tarjoamaan hoitoon sisältyy suun terveystarkastukset, terveydentilan arviointi, hampaiden puhdistus ja hammaskiven poisto tarvittaessa, omahoidon ohjaus sekä RTG-kuvaukset asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan yhteistyössä hammashoitajan kanssa. Hammaslääkäri tekee vastaanotolla tarkastukset, paikkaukset, hampaanpoistot, pienkirurgiset toimenpiteet, juurihoidot, suun terveydentilan arvioinnit ja jatkohoitosuunnitelman laadinnan.

Suun terveydenhuollon vastaanottohuone.

Nenonpoli, suun terveydenhuolto
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Suuhygienisti

puh. 050 389 9245

Hammashoitaja

Puh. 050 389 9244