Sosiaalityö

Vaalijalassa sosiaalityöntekijä on keskeisessä asemassa kuntayhteistyössä ja asiakkaiden palveluprosessien koordinoinnissa. Sosiaalityöntekijä työskentelee asiakkaan asioissa ns. elämänkaarimallilla ja yksikköjaon pohjalta. Hän on yhdyshenkilö asiakkaan, hänen läheistensä, kunnan sekä muiden palveluntuottajien ja Vaalijalan välillä. Sosiaalityön tehtävänä on edistää ja tukea asiakkaan kokonaisvaltaista sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia - arjen hallintaa. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa osallistuen moniammatillisen kuntoutustyöryhmän toimintaan. Sosiaalityössä korostuu yksilökohtainen palveluohjaus, jossa koordinoidaan asiakkaan tarvitsemia palveluja. Sosiaalityöntekijä keskustelee asiakkaan elämäntilanteesta, antaa tukea kriisitilanteissa sekä ohjaa, neuvoo ja tukee häntä ja hänen läheisiään.

Sosiaalityöntekijän tehtäviä

  • asiakkuuden valmistelu
  • palveluohjaus: tiedottaminen, neuvonta, ohjaus ja apu erilaisten etuuksien ja palvelujen hakemisessa
  • asiakkaan sosiaalisen tilanteen arviointi
  • asiantuntijuus moniammatillisessa työryhmässä
  • asiakkaan kuntoutusprosessin kokonaisvaltainen koordinointi
  • asiakkaan palvelujen jatkosuunnittelu ja sopiminen yhdessä kotikunnan kanssa.

Työmenetelmiä ovat

  • asiakaslähtöinen yhteis- ja verkostotyö
  • asiakkaan arjen hallinnan tukeminen voimaannuttavin työottein
  • psykososiaalinen työ
  • yksilökohtainen palveluohjaus.
Palvelukuvaus / Sosiaalityö

SOSIAALITYÖ

Kenelle

Kuntoutusjaksoilla, pitkäaikaiskuntoutuksessa sekä poliklinikoilla asiakkaina olevat henkilöt. Asiakkaina voivat olla erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, heidän perheensä, lähi- ja viranomaisverkostot.

Tavoite

Asiakkaan sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisen tiimin jäsenenä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja viranomaisverkostojen kanssa. Asiakkaan palvelujen oikea-aikaisuuden varmistaminen.

Hyödyt

Asiakas saa hänelle kuuluvat lakisääteiset oikeudet, etuudet ja palvelut. Vaalijalan sosiaalityöntekijöiden vahvuutena on kehitysvammaisuuden, monivammaisuuden, autismin kirjon tai muuten erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tuntemus, heidän tuen ja kuntoutuksensa tarpeiden erityisosaaminen. Sosiaalityöntekijä osallistuu Vaalijalan erityishuoltolain mukaisten lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.

Palvelun sisältö

Sosiaalityöntekijä tuntee sosiaalihuoltoa ohjaavan lainsäädännön, kuntien lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun ja palvelurakenteet. Palveluun kuuluu asiakastyö, asiakkaan sosiaalisen tilanteen kartoitus ja asiakkaan sekä verkostojen tukeminen etenkin muutostilanteissa, asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja lakisääteinen rajoitustoimenpiteiden arviointi sekä koulutus ja konsultointi. Sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan palvelu- ja tukikokonaisuuksien toimivuutta yhdessä asiakkaan, hänen läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia sosiaalityön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Sosiaalityöntekijät vastaavat tahdosta riippumattoman erityishuollon lakisääteisistä tehtävistä.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Kesto vaihtelee palvelun sisällön ja tarpeen mukaan

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan hinnaston mukaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Ari Backman, sosiaalityöntekijä, Pohjois-Savon poliklinikka puh. 050 3899 446

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus:

Tiina Kinnunen, johtava sosiaalityöntekijä puh.050 3899 256

Heidi Jaamalainen, sosiaalityöntekijä puh. 044 3899 721

Anne Nykänen, sosiaalityöntekijä, työnohjaaja puh. 050 3899 255

Anni Vänttinen, vs. sosiaalityöntekijä, puh.040 4816 099

Kirsi Jehimoff, sosiaalityöntekijä, puh 044 3899 616

Sari Kautto (poissa 31.10.2022 saakka), sosiaalityöntekijä, puh 050 3899 318

Marjo Kemppainen, sosiaalityöntekijä, lisäksi Etelä-Savon poliklinikka puh.044 3899 750

Eija Öster (poissa 7.11.2022 saakka), sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, psykoterapeutti puh.050 3899 254,

Helena Korhonen, vs. sosiaalityöntekijä, puh. 50 3899 248

päiväys 20.10.2022

Yhteyshenkilöt

Tiina Kinnunen

Johtava sosiaalityöntekijä

Puh. 050 389 9256

tiina.kinnunen@etelasavonha.fi

Kirsi Jehimoff

Sosiaalityöntekijä

Puh. 044 389 9616

kirsi.jehimoff@etelasavonha.fi

Sari Kautto

Sosiaalityöntekijä (tavoitettavissa ti-to)

Puh. 050 389 9318

sari.kautto@etelasavonha.fi

Marja Kekki

Sosiaalityöntekijä

Puh. 040 5423 304

marja.kekki@etelasavonha.fi

Marjo Kemppainen

Sosiaalityöntekijä

Puh. 044 389 9750

marjo.kemppainen@etelasavonha.fi

Helena Korhonen

Sosiaalityöntekijä (vs.)

Puh. 050 389 9248

helena.korhonen@etelasavonha.fi

Anni Vänttinen

Vs. sosiaalityöntekijä (tavoitettavissa ma-ke)

Puh. 040 481 6099

anni.vanttinen@etelasavonha.fi

Eija Öster

Sosiaalityöntekijä

Puh. 050 389 9254

eija.oster@etelasavonha.fi

Heidi Jaamalainen

Sosiaalityöntekijä

Puh. 044 389 9721

heidi.jaamalainen@etelasavonha.fi

Anne Nykänen

Sosiaalityöntekijä

Puh. 050 389 9255

anne.nykanen@etelasavonha.fi