Sosiaalityö

Vaalijalassa sosiaalityöntekijä on keskeisessä asemassa kuntayhteistyössä ja asiakkaiden palveluprosessien koordinoinnissa. Sosiaalityöntekijä työskentelee asiakkaan asioissa ns. elämänkaarimallilla ja yksikköjaon pohjalta. Hän on yhdyshenkilö asiakkaan, hänen läheistensä, kunnan sekä muiden palveluntuottajien ja Vaalijalan välillä. Sosiaalityön tehtävänä on edistää ja tukea asiakkaan kokonaisvaltaista sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia - arjen hallintaa. Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa osallistuen moniammatillisen kuntoutustyöryhmän toimintaan. Sosiaalityössä korostuu yksilökohtainen palveluohjaus, jossa koordinoidaan asiakkaan tarvitsemia palveluja. Sosiaalityöntekijä keskustelee asiakkaan elämäntilanteesta, antaa tukea kriisitilanteissa sekä ohjaa, neuvoo ja tukee häntä ja hänen läheisiään.

Sosiaalityöntekijän tehtäviä

  • asiakkuuden valmistelu
  • palveluohjaus: tiedottaminen, neuvonta, ohjaus ja apu erilaisten etuuksien ja palvelujen hakemisessa
  • asiakkaan sosiaalisen tilanteen arviointi
  • asiantuntijuus moniammatillisessa työryhmässä
  • asiakkaan kuntoutusprosessin kokonaisvaltainen koordinointi
  • asiakkaan palvelujen jatkosuunnittelu ja sopiminen yhdessä kotikunnan kanssa.

Työmenetelmiä ovat

  • asiakaslähtöinen yhteis- ja verkostotyö
  • asiakkaan arjen hallinnan tukeminen voimaannuttavin työottein
  • psykososiaalinen työ
  • yksilökohtainen palveluohjaus.

Yhteyshenkilöt

Tiina Kinnunen

Johtava sosiaalityöntekijä

Puh. 050 389 9256

tiina.kinnunen@etelasavonha.fi

Kirsi Jehimoff

Sosiaalityöntekijä

Puh. 044 389 9616

kirsi.jehimoff@etelasavonha.fi

Sari Kautto

Sosiaalityöntekijä (tavoitettavissa ti-to)

Puh. 050 389 9318

sari.kautto@etelasavonha.fi

Marja Kekki

Sosiaalityöntekijä

Puh. 040 5423 304

marja.kekki@etelasavonha.fi

Marjo Kemppainen

Sosiaalityöntekijä

Puh. 044 389 9750

marjo.kemppainen@etelasavonha.fi

Helena Korhonen

Sosiaalityöntekijä (vs.)

Puh. 050 389 9248

helena.korhonen@etelasavonha.fi

Anni Vänttinen

Vs. sosiaalityöntekijä (tavoitettavissa ma-ke)

Puh. 040 481 6099

anni.vanttinen@etelasavonha.fi

Eija Öster

Sosiaalityöntekijä

Puh. 050 389 9254

eija.oster@etelasavonha.fi

Heidi Jaamalainen

Sosiaalityöntekijä

Puh. 044 389 9721

heidi.jaamalainen@etelasavonha.fi

Anne Nykänen

Sosiaalityöntekijä

Puh. 050 389 9255

anne.nykanen@etelasavonha.fi