Sipulin jalkautuva päivätoiminta on siirtynyt osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialuetta.

Jalkautuva päivätoiminta Sipulin palvelukodissa

Sipulin palvelukoti tarjoaa asiakkailleen (autistiset ja vahvaa psykososiaalista tukea ja ohjausta tarvitsevat henkilöt) osallisuutta edistävä ja tukevaa jalkautuvaa päivätoimintaa.

Toimintaperiaatteet

  • Toiminnan sisältöjä suunniteltaessa otetaan asiakkaiden tarpeet, toiveet ja voimavarat yksilöllisesti huomioon.
  • Jalkautuvaa päivätoimintaa toteuttavat tutut palvelukodin ohjaajat jokaisen asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.
  • Toiminnan toteuttamisessa korostuu asiakkaiden yksilöllisten kommunikaatiomenetelmien huomioiminen ja toteuttaminen, jotta asiakas ymmärtää ja tulee ymmärretyksi.
  • Toiminta voi olla yksilöllistä tai pienryhmissä toteutettua. Jalkautuva päivätoiminta tapahtuu asumisyksikössä sekä jalkautuvana palveluna erilaisissa toimintaympäristöissä. 
  • Toiminta on strukturoitua mutta joustavaa ja sitä pystytään muokkaamaan asiakkaan päivittäisten voimavarojen mukaiseksi.

Jalkautuvassa päivätoiminnassa harjoitellaan arjen taitoja ja tuetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä monin eri tavoin.

Tässä muutama esimerkki toiminnoista: Retket talon autolla lähialueen laavuille, ulkoilua omalla pihalla ja lähimastoissa, kuormalavojen purkua polttopuiksi, seurakuntien piha-alueiden siivousta, erilaiset aistituokiot, musiikkituokiot, askartelutuokiot, kynätaidot, ruuan valmistus ja leipominen, koritehtävät, eläinavusteiset tunnetaitovalmennus tuokiot, tietokoneen käytön harjoittelu pelien avulla, pelihetket, roskahuolto ja kierrätys.

Sipulin palvelukoti
Sipulikatu 4
70820 Kuopio

Tiimi 1: puh. 044 389 9816
Tiimi 2: puh. 044 389 9817
Tiimi 3: puh. 044 389 9818
Tiimi 4: puh. 044 389 9819 Palvelukodin johtaja: puh. 044 389 9778

Yhteyshenkilöt

Sonja Halonen

Palvelukodin johtaja

Puh. 044 3899 778

sonja.halonen@pshyvinvointialue.fi

Noomi Manninen

Päivätoiminnan koordinaattori

Puh. 044 389 9820

noomi.manninen@pshyvinvointialue.fi

Tiina Oksman-Miettinen

Vastaava ohjaaja

Puh. 044 389 9815

tiina.oksman-miettinen@pshyvinvointialue.fi