Sipuli

Sipulin palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista autistien asumispalvelua 15 asukkaalle Kuopion Saaristokaupungissa

Sipuli lyhyesti

  • Palvelukodissa asutaan omassa vuokra-asunnossa, neljässä eri ryhmäkodissa. Asukas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asumisessa huomioidaan autismikuntoutuksen periaatteet ja yksilöllinen tuki.
  • Palvelukodin asukkaat saavat tarvittaessa apua palvelukodin ohjaajilta opiskeluun, päivätoimintaan ja vapaa-ajan toimintoihin.
  • Sipulin palvelukodissa asumispalvelun lisäksi asiakkaat saavat jalkautuvan mallin mukaista päivätoimintaa 5 päivää viikossa, joka on yksilöllistä ja huomioi näin ollen jokaisen taidot. Päivätoiminnan ja asumisen ohjauksen toteuttaa sama henkilökunta.
  • Sipulin palvelukodissa kunnioitetaan asukkaiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja ja itsemääräämisoikeutta. Palvelukodin työntekijät tukevat asukkaiden vuorovaikutusta erilaisten kommunikaatiomenetelmien avulla.
  • Palvelukoti on 2-kerroksinen, fyysisissä tiloissa on huomioitu esteettömyys esim. hissi. Teknologian avulla helpotetaan asukkaiden arkea ja lisätään turvallisuutta.
  • Palvelukodin henkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asukkaan läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa

Kuvia

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Sipulin palvelukoti
Sipulikatu 4
70820 Kuopio

Tiimi 1: puh. 044 389 9816
Tiimi 2: puh. 044 389 9817
Tiimi 3: puh. 044 389 9818
Tiimi 4: puh. 044 389 9819

Yhteyshenkilöt

Raisa Juupaluoma
vastaava ohjaaja
Puh. 044 389 9820
raisa.juupaluoma@vaalijala.fi

Heli Malkki
palvelukodin johtaja
Puh. 044 389 9642
heli.malkki@vaalijala.fi

Tiina Oksman-Miettinen
Päivätoiminnan koordinaattori
Puh. 044 389 9815
tiina.oksman-miettinen@vaalijala.fi