Sinisiiven päiväaikainen toiminta

Sinisiipi on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa päiväaikaista toimintaa, työharjoittelua ja koululaisille kesätyötä osaamis-ja tukikeskuksen eri kuntoutusyksiköiden, oppilaskotien sekä avopalvelun asiakkaille. 

Sinisiiven päiväaikainen toiminta on osa asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Toiminnan tavoitteet suunnitellaan yhdessä kuntoutusyksikön kanssa asiakkaan omat toiveet ja vahvuudet huomioiden.

Työn ja toiminnan kautta mahdollistetaan asiakkaalle omien vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen, onnistumisen ja osallisuuden kokemuksien saaminen, elämänhallinta- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä hyvien vuorovaikutustilanteiden luominen.

Sinisiipi toimii asiakkaille sosiaalisena ympäristönä ja kohtaamispaikkana, jossa kannustetaan toisia, annetaan vertaistukea ja palautetta.

Toiminnan sisältöjä:

  • arkielämäntaidot: keittiötyöt, siivous ja pyykkihuolto
  • asiointiharjoittelut: kaupunkiasiointi, posti, kierrätystehtävät ja tilaukset
  • sosiokulttuurinen toiminta: Huili-kahvila, kirjastotoiminta, Disco- / tanssi-illat ja erilaiset juhlat
  • liikunta: lenkkeily, luontoretket ja golf- toiminta
  • sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Muuttovalmennus

Sinisiiven ohjaajat Mari, Susanna ja Päivi tarjoavat yksilö- tai ryhmämuuttovalmennusta niin talon sisällä, kuin talosta ulospäin muuttaville asiakkaille. Muuttovalmennuksen tavoitteena on onnistunut muutto. Muuttovalmennusta tehdään yhteistyössä läheisten, asumisyksiköiden, koulun/päiväaikaisen toiminnan ja uuden kodin välillä.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Susanna toteuttaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa yksilö- ja ryhmäohjauksena pääasiassa Teittilän tallilla. SPHT on sosiaalista kuntoutusta hevosavusteisesti. Toiminnan kautta saatavien omakohtaisten kokemusten ja oivaltamisen kautta pyritään kehittämään asiakkaan vaikeaksi kokemia taitoja (esim. vuorovaikutus, keskittyminen, tunteiden hallinta), tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja lisäämään asiakkaan uskoa omiin kykyihinsä.

Toiminnan tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja kuntoutusyksikön kanssa.

Toiminnan sisältöjä: tallilla tehtävät työt, hevosten hoito, ratsastus, ajaminen kärryillä/reellä, aistiharjoitteet jne.

SPHT on osa Vaalijalan green care-toimintaa.
Green Care-tapahtumien vuosikello 2019 (pdf)

Kuvagalleria

> Katso suurempi kartta

Yhteyshenkilöt

Susanna Gråsten
Ohjaaja, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, muuttovalmennus
Poissa 30.6.2020 asti

Mari Jämsén
Ohjaaja, muuttovalmennus
Puh. 050 389 9294
mari.jamsen@vaalijala.fi

Päivi Montonen
Ohjaaja, muuttovalmennus
Puh. 050 389 9293
paivi.montonen@vaalijala.fi