Sidonnaisuudet

Kuntalaki (410/2015) 84 § edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Tiivistettynä laki vaatii Vaalijalan luottamushenkilöitä ja kuntayhtymän johtajaa ilmoittamaan omat sidonnaisuutensa tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi. Ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtävään. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Vaalijalan kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri.