Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Seksuaalineuvonta tapahtuu seksuaalineuvoja koulutuksen saaneen ammattihenkilön toimesta. Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ja ammatillista ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja haasteiden käsittelyä vuorovaikutussuhteessa. Varsinkin murrosiässä seksuaalisuuteen liittyvä neuvonnan tarve korostuu. Seksuaalineuvonta on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Seksuaalineuvonta voi tapahtua yksilötyöskentelynä tai se voi olla pari- tai ryhmämuotoista toimintaa ja apuna voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. 

Seksuaalineuvonta on: 

  • luvan ja tiedon antamista: seksuaalisuuteen liittyvät ajatukset, mielikuvat, tunteet ja tarpeet 
  • rajatun tiedon antamista: anatomia, kasvu ja kehitys, raskaus, ehkäisy, seksitaudit 
  • elinympäristön ja ihmissuhteiden kartoitusta 
  • konsultaatio asiakkaan lähiyhteisölle: ohjaus ja neuvonta, seksuaalisuuden huomioiminen 

Oikea-aikainen neuvonta ehkäisee seksuaaliongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista parantaen elämänlaatua. Seksuaalineuvonta kestää 1-10 tapaamiskertaa. 

Seksuaalineuvojan konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on ohjata asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn. 

Palvelukuvaus

SEKSUAALINEUVONTA

Kenelle

Seksuaalineuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille, erilaisissa elämäntilanteissa oleville kehitysvammaisille, autismin kirjon sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.
Seksuaalineuvojan konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tavoite

Seksuaalineuvonnan tavoitteena on lisätä tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista sekä ratkaista mahdollisia seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia. Käsiteltävät seksuaaliongelmat ovat esimerkiksi asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvät haasteet (mm. parisuhde, raskaus), toiminnalliset häiriöt, seksuaalisuuteen liittyvä epävarmuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus.
Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on auttaa asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn.

Hyödyt

Seksuaalineuvonnan avulla voidaan tukea asiakkaan seksuaalista hyvinvointia sekä auttaa häntä ratkaisemaan omaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation avulla voidaan tukea asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuuteen liittyviä haasteita ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn.

Palvelun sisältö

Seksuaalineuvonta perustuu vuorovaikutukseen ja tutkittuun tietoon seksuaalisuudesta sekä ilmenemisestä. Seksuaalineuvonta on ensisijaisesti keskusteluun perustuvaa työskentelyä. Lisäksi neuvonnassa voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Seksuaalineuvonta voi olla myös pari- tai ryhmämuotoista työskentelyä.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Seksuaalineuvonta aloitetaan arviointitapaamiselle, jonka aikana seksuaalineuvoja arvioi asiakkaan seksuaalineuvonnan tarvetta ja työskentely valmiuksia. Varsinainen seksuaalineuvonta kestää 3-10 tapaamiskertaa.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan.
https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Mari Niinivirta, seksuaaliterapeutti (NACS), puh. 044 389 9654

Janika Jäntti, seksuaaliterapeutti, puh. 050 389 9357

Jari Lappalainen, seksuaalineuvoja, puh. 050 389 9230

päiväys 23.2.2021

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille tai pariskunnille, joiden seksuaalisuuteen liittyvät pulmatilanteet eivät ratkea seksuaalineuvonnan keinoin. Seksuaaliterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Seksuaaliterapeutin toimintaa ohjaa sekä tutkittuun että kokemustietoon perustuva terapeuttinen viitekehys. Seksuaaliterapia on ensisijaisesti keskusteluun perustuvaa työskentelyä. Lisäksi terapiassa voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. 

Seksuaaliterapia on prosessi, jonka kesto määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tarpeista käsin. Seksuaaliterapia aloitetaan aina 1-3 arviointitapaamiselle, joiden aikana seksuaaliterapeutti arvioi asiakkaan seksuaaliterapian tarvetta ja työskentelyvalmiuksia. Varsinainen seksuaaliterapia kestää 3-10 tapaamiskertaa. Seksuaaliterapian avulla voidaan tukea asiakkaan seksuaalista hyvinvointia sekä auttaa häntä ratkaisemaan omaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Seksuaaliterapiassa käsitellään esimerkiksi: 

  • elämäntilanteen haasteita (parisuhde, raskaus) 
  • toiminnallisia häiriöitä 
  • seksuaalisuuteen liittyvään epävarmuutta 
  • sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta 
  • seksuaalista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa 
  • seksuaaliterapeutin konsultaatio lähiyhteisölle: seksuaalisuuden huomioiminen ja työvälineiden antaminen asiakkaan kanssa työskenteleville 

Seksuaaliterapian tavoitteena on asiakkaan omista tarpeista ja päämääristä lähtevä seksuaalinen hyvinvointi, jota pyritään tukemaan ratkaisemalla ja hoitamalla seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia. Seksuaaliterapian avulla voidaan myös palauttaa asiakkaan voimavaroja ja tukea hänen vahvuuksiaan.  

Seksuaaliterapeutin konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on auttaa asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja siihen liittyviä haasteita ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn. 

Palvelukuvaus / Seksuaaliterapia

SEKSUAALITERAPIA

Kenelle

Seksuaaliterapia on tarkoitettu kaikenikäisille, erilaisissa elämäntilanteissa oleville kehitysvammaisille, autismin kirjon sekä muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, joiden seksuaalisuuteen liittyvät pulmatilanteet eivät ratkea seksuaalineuvonnan keinoin.  

Seksuaaliterapeutin konsultaatiolla voidaan tukea asiakkaan lähiyhteisöä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tavoite

Seksuaaliterapian tavoitteena on seksuaalinen hyvinvointi, jonka lähtökohdat ja päämäärät määrittää asiakas. Tavoitteena on seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen ja hoitaminen. Käsiteltävät seksuaaliongelmat ovat esimerkiksi asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvät haasteet (mm. parisuhde, raskaus), toiminnalliset häiriöt, seksuaalisuuteen liittyvä epävarmuus, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation tavoitteena on auttaa asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuus ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn

Hyödyt

Seksuaaliterapian avulla voidaan tukea asiakkaan seksuaalista hyvinvointia sekä auttaa häntä ratkaisemaan omaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Lähiyhteisöön suunnatun konsultaation avulla voidaan tukea asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä huomioimaan asiakkaan seksuaalisuuteen liittyviä haasteita ja antaa heille työvälineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn.

Palvelun sisältö

Seksuaaliterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Seksuaaliterapeutin toimintaa ohjaa sekä tutkittuun että kokemustietoon perustuva terapeuttinen viitekehys. Seksuaaliterapia on ensisijaisesti keskusteluun perustuvaa työskentelyä. Lisäksi terapiassa voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Seksuaaliterapia voi olla myös parityöskentelyä.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Seksuaaliterapia aloitetaan 1-3 arviointitapaamiselle, joiden aikana seksuaaliterapeutti arvioi asiakkaan seksuaaliterapian tarvetta ja työskentely valmiuksia. Varsinainen seksuaaliterapia kestää 3-10 tapaamiskertaa.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja/ yhteystiedot

Mari Niinivirta, seksuaaliterapeutti (NACS), puh. 044 389 9654

päiväys 23.2.2021

Yhteyshenkilöt

Janika Jäntti

Ohjaaja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Puh. 050 389 9357

janika.jantti@etelasavonha.fi