Sateenkaaren erityiskoulun luokat

Sateenkaari 1 ja 2

Opetusta toiminta-alueittain käyttäen multisensorista opetusta ja vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä.

Sateenkaari 1
erityisluokanopettaja
Anna-Riikka Takkinen
Puh. 050 389 9419

Sateenkaari 2
va. erityisluokanopettaja
Katri Helminen
Puh. 050 389 9418

Kaivohuone 1 ja 2

Opetusta oppiaineittain yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille (Kaivohuone 1).
Strukturoitua opetusta toiminta-alueittain autisminkirjon oppilaille (Kaivohuone 2).

Kaivohuone 1
erityisluokanopettaja vs.
Lotta Kärkkäinen
Puh. 044 389 9693

Kaivohuone 2
erityisluokanopettaja
Arjakaarina Väisänen
Puh.050 389 9212

Kataja

Opetusta toiminta-alueittain vahvasti strukturoidussa ympäristössä.

Kataja
erityisluokanopettaja, vararehtori
Birgitta Taavitsainen
Puh. 050 389 9223

Rantala 1 ja 2
Kuusela

Opetusta oppiaineittain yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille.

Rantala 1
erityisluokanopettaja
Tiina Haavisto
Puh. 044 389 9787

Rantala 2
va. erityisluokanopettaja
Tapio Havu
Puh. 044 389 9620

Kuusela
erityisluokanopettaja
Kati Valve
Puh. 050 389 9421

Tahiniemi 1 ja 2

Tahiniemi 1
erityisluokanopettaja
Satu Kollanus
Puh. 050 389 9362

Tahiniemi 2
erityisluokanopettaja
Henna Muuruvirta
Puh. 044 389 9728

Kuvia / Sateenkaaren erityiskoulu