Sateenkaaren erityiskoulun luokat

Sateenkaari 1 ja 2

Opetusta toiminta-alueittain käyttäen multisensorista opetusta ja vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä.

Sateenkaari 1
erityisluokanopettaja
Sirpa Lapp
Puh. 050 389 9419

Sateenkaari 2
va. erityisluokanopettaja
Katri Helminen
Puh. 050 389 9418

Kaivohuone 1 ja 2

Opetusta oppiaineittain yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille (Kaivohuone 1).
Strukturoitua opetusta toiminta-alueittain autisminkirjon oppilaille (Kaivohuone 2).

Kaivohuone 1
erityisluokanopettaja
Saara Sirkka, sij. Tiina Haavisto lv. 2016-2017
Puh. 044 389 9693

Kaivohuone 2
erityisluokanopettaja
Arjakaarina Väisänen
Puh.050 389 9212

Kataja

Opetusta toiminta-alueittain vahvasti strukturoidussa ympäristössä.

Kataja
erityisluokanopettaja
Birgitta Taavitsainen
Puh. 050 389 9223

Rantala 1, 2 ja 3
Kuusela 1 ja 2

Opetusta oppiaineittain yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille.

Rantala 1
erityisluokanopettaja (vararehtori)
Satu Varpainen
Puh. 050 389 9416

Rantala 2
erityisluokanopettaja
Linda Kiema
Puh. 044 389 9728

Rantala 3
erityisluokanopettaja
Paula Herranen
Puh. 044 389 9620

Kuusela 1
erityisluokanopettaja
Satu Kollanus
Puh. 050 389 9362

Kuusela 2
va. erityisluokanopettaja
Liisa Väänänen
Puh. 050 389 9421

Kuvia / Sateenkaaren erityiskoulu