Sarastus

Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Sarastus on 9-paikkainen aikuisten kehitysvammaisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö. Asiakkaillamme on usein liikkumiseen liittyviä motorisia vaikeuksia, sekä käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Asiakkaina on ajoittain myös autistisia erityispiirteitä omaavia ja psyykkisesti oireilevia asiakkaita. Yksikön kodinomaiset ja avarat tilat on suunniteltu myös liikuntaesteisille asiakkaille.

Toimintaperiaatteet

  • Sarastus tarjoaa yksilöllisiä, asiakaslähtöisiä tutkimus- ja kuntoutuspalveluja yhteistyössä asiakkaan, omaisten sekä muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutusjakso sisältöineen suunnitellaan yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa jo ennen tulevaa kuntoutusjaksoa.
  • Asiakas tulee Sarastukseen eri elämäntilanteissa esimerkiksi lääkityksen tai kokonaistilanteen arviointiin, apuvälinearviointiin tai hammashoitoon.
  • Asiakkaalla on kuntoutusjakson ajan oma vastuuhenkilö, joka on perehtynyt asiakkaan kokonaistilanteeseen sekä hänen yksilöllisiin erityistarpeisiinsa.
  • Kuntoutuksen ja hoidon lähtökohtana on omatoimisuuden sekä vuorovaikutukseen liittyvän kommunikaation tukeminen.

Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua kuntoutusjakson aikana yksikössä kodin askareisiin sekä ohjaus-, työ- ja vapaa-ajan virkistystoimintaan omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan. Asiakas, joka on pitkäaikaiskuntoutuksessa, voi saada myös opetusta ammatillisiin opintoihin ja elämään valmentavissa opetusryhmissä.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Sarastus
Nenonpellontie 40 (postiosoite)
Puistotie 26 (käyntiosoite)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1299

Yhteyshenkilöt

Heli Ylönen
kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9662
heli.k.ylonen@vaalijala.fi