Sarastus

Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö

Sarastus on 8-paikkainen aikuisten kehitysvammaisten kuntoutus- ja tutkimusyksikkö. Asiakkaillamme on usein liikkumiseen liittyviä motorisia vaikeuksia sekä käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Asiakkaina on ajoittain myös autistisia erityispiirteitä omaavia ja psyykkisesti oireilevia asiakkaita. Yksikön kodinomaiset ja avarat tilat on suunniteltu myös liikuntaesteisille asiakkaille.

Toimintaperiaatteet

  • Kuntoutusta suunnitellaan yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja tavoitteet laaditaan työryhmässä yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja lähiverkostonsa sekä Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa. Tavoitteita ja kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti.
  • Asiakkaalla on kuntoutusjakson ajan oma vastuuhenkilö, joka on perehtynyt asiakkaan kokonaistilanteeseen sekä hänen yksilöllisiin erityistarpeisiinsa.
  • Kuntoutuksen ja hoidon lähtökohtana on omatoimisuuden sekä vuorovaikutukseen liittyvän kommunikaation tukeminen ja vahvistaminen.
  • Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan huomioimalla hänen toiveensa ja tavoitteensa kuntoutusjaksolle. Asiakkaalla on mahdollisuus ja oikeus osallistua päätöksentekoon. Suunnitelma itsemääräämisoikeuden tukemisesta laaditaan asiakkaan kanssa heti kuntoutuksen alkaessa.
  • Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua kuntoutusjakson aikana yksikössä kodin askareisiin sekä ohjaus-, työ- ja vapaa-ajan virkistystoimintaan omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaan.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Sarastus
Nenonpellontie 40 (postiosoite)
Puistotie 26 (käyntiosoite)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1299

Yhteyshenkilöt

Jaana Naumanen
kuntoutusvastaava
Puh. 044 389 9663
jaana.naumanen@vaalijala.fi

Heli Ylönen
kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9662
heli.k.ylonen@vaalijala.fi