Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivustoa www.vaalijala.fi.
Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tämä verkkosivusto on julkaistu 15.3.2021. Saavutettavuusseloste on laadittu 12.3.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Vaalijalan uuden www-sivuston (julkaistu 3/2021) kehittämisessä saavutettavuusvaatimukset on huomioitu alusta alkaen. Alustan tekninen toteuttaja on huolehtinut sivun saavutettavuudesta omalta osaltaan. Vaalijala noudattaa WCAG-kriteeristön vähintään AA-tason ehtoja verkkopalvelussaan. Olemme tuonneet uusille sivuille myös joitain laajemman tason saavutettavuutta parantavia toimintoja, kuten tekstin lukutoiminto jokaisella sivulla.

Ei-saavutettava sisältö

Uusi sivusto ei kaikilta osin vastaa saavutettavuuden kriteereitä:

  • Vanhemmat artikkelit ja blogitekstit on tuotu entiseltä sivustolta uudelle sivustolle. Entiselle sivustolle kirjoitetut tekstikokonaisuudet eivät välttämättä ole saavutettavia.
  • Sivustolla on asiakirjoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. Näitä on muun muassa entiseltä sivulta tuotujen pdf-tiedostojen joukossa. Asiakirjoja on käytössä hyvin laajalti ja ne ovat useiden eri henkilöiden takana eikä niiden alkuperäisiin versioihin ole ollut pääsyä.
  • Videot, jotka on julkaistu ennen 9/2020 eivät välttämättä kaikilta osin ole tekstitetty.
  • Vuonna 2019 toteutettu posivimma.fi-sivusto ei välttämättä kaikilta osin vastaa saavutettavuusvaatimuksia.

Kehitämme saavutettavuutta

Teemme omavalvontaa ja testaamme vaalijala.fi -sivuston saavutettavuutta. Koulutamme sisällöntuottajiamme saavutettavuuslain mukaiseen sisällöntuotantoon. Sivustolla on kuitenkin useita sisällöntuottajia, mikä tuo mukanaan haasteita sisällön hallintaan.

Palaute

Voit antaa meille palautetta, jos huomaat sivustolla puutteita saavutettavuudessa. Lähetä palaute sähköpostitse vaalijala(at)vaalijala.fi. Huomioimme kaikki kehityskommentit ja jos olet pyytänyt vastausta, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.  Valvova viranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

päivitetty 15.3.2021