Saari

Aikuisten hoidollinen kuntoutusyksikkö

Saari tarjoaa pitkäkestoista sekä intervallihoitoa erityistä tukea tarvitseville aikuisille. Kuntoutukseen tulevilla on fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai muistiin liittyviä haasteita. Tilat ovat esteettömät. Kuntoutusyksikkö Saari toimii myös saattohoitoyksikkönä.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista ja virikkeellistä kuntoutusta sekä hoitoa yhteistyössä kuntoutettavan läheisten sekä muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutujalle taataan selkeä päivärytmi. Hänellä on myös mahdollisuus voinnin mukaan osallistua päivä- ja harrastetoimintaan.
  • Kuntoutus ja hoito Saaressa perustuvat vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Toiminnallinen kuntoutus sekä muut terapiamuodot tukevat kuntoutusta. Yksilöllisen kuntoutusohjelman suunnittelussa on apuna moniammatillinen työryhmä.
  • Kuntoutusjakso voidaan kiireellisissä tapauksissa sopia alkavaksi jopa samana päivänä.

Saaren antaman kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutettavalle löytyy sopiva jatkokuntoutus- ja asuinpaikka tai hän voi palata omaan kotiinsa kuntoutuksen jälkeen.

Kuvia / Saari

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot