Puistola

Aikuisten erityistä tukea tarvitsevien kuntoutusyksikkö

Puistola on ympärivuorokautinen kuntoutusyksikkö aikuisille kehitysvammaisille ja muuta erityistukea tarvitseville henkilöille.

Puistola tarjoaa asiakkailleen turvallisen ja viihtyisän ympäristön. Kuntoutuksessa tuetaan ja ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä. Kuntoutus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan moniammatillisesti. Kuntoutus toteutetaan multisensoriseen, aisteihin perustuvaan viitekehyksen mukaisesti, joka mahdollistaa eri aistein saadun hyvän olotilan. Tarkoituksena on tuottaa kuntoutujalle mahdollisimman suotuisa vireystila oppimiselle, itseluottamuksen rakentumiselle, stressin ja paineiden vähentymiselle sekä vuorovaikutukselle.

Toimintaperiaatteet

  • Puistola tarjoaa turvallista, yksilöllistä kuntoutusta ja hoivaa kodinomaisissa tiloissa.
  • Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutettavan omatoimisuutta sekä ylläpitää ja edistää hänen hyvinvointiaan.
  • Kuntoutus ja hoiva perustuvat vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä kuntoutettavan, hänen perheensä, kotikunnan ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutuksen tukena on moniammatillinen työryhmä.
  • Kuntoutuksessa käytetään apuna tarpeen mukaisia vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja.

Kuvia / Puistola

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Puistola
Tapparakatu 1-3 D-osa, 4. Kerros
76100 Pieksämäki

Puh. 050 389 9305

Yhteyshenkilöt

Emma Malkamäki
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9805
emma.malkamaki@vaalijala.fi

Elina Väisänen
Kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9668
elina.vaisanen@vaalijala.fi