Puistola

Aikuisten erityistä tukea tarvitsevien hoivayksikkö

Puistola tarjoaa ympärivuorokautista, pitkäaikaista kuntoutusta kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Puistolan vahvuusaluetta on geriatrinen hoiva- ja kuntoutus. Puistola toimii Pieksämäen kaupungin terveystoimen vuokratiloissa.

Toimintaperiaatteet

  • Puistola tarjoaa turvallista, yksilöllistä kuntoutusta ja hoivaa kodinomaisissa tiloissa.
  • Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutettavan omatoimisuutta sekä ylläpitää ja edistää hänen hyvinvointiaan.
  • Kuntoutus ja hoiva perustuvat vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä kuntoutettavan, hänen perheensä, kotikunnan ja muun verkoston kanssa.
  • Kuntoutuksen tukena on moniammatillinen työryhmä.
  • Kuntoutuksessa käytetään apuna tarpeen mukaisia vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja.

Kuvia / Puistola

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Puistola
Tapparakatu 1-3 D-osa, 4. Kerros
76100 Pieksämäki

Puh. 050 389 9305

Yhteyshenkilöt

Minna Koikkalainen
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9805
minna.koikkalainen@vaalijala.fi

Inkeri Sailamo
kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9668
inkeri.sailamo@vaalijala.fi