Psykologia

Psykologi on perehtynyt ihmisen toimintaan, psykologiseen kehitykseen ja elämänkulkuun. Kehitysvamma-alalla psykologi pyrkii edistämään kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Psykologi voi auttaa erilaisissa kriisitilanteissa ja psyykkisissä ongelmissa sekä tukea mm. tunnetaitojen ja itsetunnon kehitystä.

Psykologin työhön kuuluvat:

Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit

  • Psykologisten tutkimusten tarpeen arviointi ja toteuttaminen
  • Kehitysvammaisuuden diagnosointiin liittyvät psykologiset tutkimukset
  • Kognitiivisen kehitystason ja oppimisedellytysten arviointi
  • Psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaus
  • Psyykkisen hyvinvoinnin ja tunne-elämän arviointi
  • Tutkimustulosten hyödyntäminen arjessa

Asiakastyö

  • Tukikeskustelut, jotka sisältävät asiakkaan motivointia, ohjausta, neuvontaa ja psykososiaalista tukemista
  • Psykoterapia

Perheen ja verkostojen kanssa tehtävä työ

  • Henkilön lähipiirin kanssa käytävät keskustelut, joissa keskeistä on vuorovaikutuksen tukeminen ja toimintatilanteiden pohdinta

Moniammatillinen yhteistyö

  • Yksilöllinen palveluiden, kuntoutuksen ja tukitoimien suunnittelu

Konsultointi ja koulutus

Erilaiset kehittämis- ja projektitehtävät

Yhteyshenkilöt

Sofia Eskelinen
psykologi
Puh. 044 389 9824
sofia.eskelinen@vaalijala.fi

Leena Hakala
psykologi
Puh. 044 389 9825
leena.hakala@vaalijala.fi

Iida Hurskainen
psykologi
044 389 9892
iida.hurskainen@vaalijala.fi

Krista Lehtomäki
psykologi
Puh. 044 389 9623
krista.lehtomaki@vaalijala.fi

Laura Paasikunnas
psykologi
Poissa 31.12.2020 asti

Heikki Puukko
psykologi, psykoterapeutti
Puh. 050 389 9257
heikki.puukko@vaalijala.fi

Markus Sundin
johtava psykologi, psykoterapeutti
Puh. 050 389 9260
markus.sundin@vaalijala.fi