Osaamis- ja tukikeskus

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on käsite ja toimintatapa, jolla tuotetaan kuntoutus- ja tukipalveluita erityistä tukea tarvitseville henkilöille, heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ja opetustoimen muille toimijoille. Osaamis- ja tukikeskuksen lähialue on Itä-Suomen neljän maakuntaa (asukaspohja noin 800 000) ja se tuottaa myös vaativia kuntoutuspalveluja valtakunnallisesti erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Osaamis- ja tukikeskuksen tavoitteisiin kuuluu varhainen vaikuttaminen ja pulmatilanteiden ensisijainen ratkaiseminen siellä, missä ne syntyvät. Aina se ei ole mahdollista, jolloin käytetään myös laitoskuntoutuksen keinoja. Perhekeskeinen työ on olennaista kuntoutuksen vaikuttavuuden varmistamiseen. Monien pulmatilanteiden takana on asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä puutteellinen vuorovaikutus. Tilanteiden ratkaisu edellyttää konsultatiivista työotetta ja lähiympäristön toimintatapojen muokkaamista vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation ymmärtäminen sekä rakentaminen ovat keskeistä osaamistamme.