Osaamis- ja tukikeskus

Tule tutustumaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksen mahdollisuuksiin sekä erilaisiin asiantuntijapalveluihin ja tukitoimintoihin. Kuntoutustyö on tavoitteellista ja palkitsevaa työtä, jossa tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun parantuminen ja itsenäisen suoriutumisen lisääntyminen. Kehitysvammatyön ohella voit suorittaa yksiköstä riippuen harjoitteluja myös lastensuojelun sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisityön osaamisaloilta. Työnharjoitteluja voi suorittaa myös asiantuntijapalveluissa, ohjaustoiminnassa tai tukipalveluissa (toimitilahuoltaja, ict-palvelut jne.).

- Kuntoutus: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus sijaitsee Nenonpellossa Pieksämäellä. Osaamis- ja tukikeskus tarjoaa kuntoutuspalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehitysvammasta, psyykkisestä voinnista, traumataustasta tai muusta elämäntilanteesta johtuen. Alueella toteutetaan lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta erilaisiin kuntoutusmalleihin erikoistuneissa yksiköissä (autismikuntoutus, psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus, aistimonivammaisten kuntoutus, kriisityö). Kuntoutuksessa käytetään erilaisia menetelmiä riippuen asiakasryhmästä ja erityisesti asiakkaan yksilöllisistä vahvuuksista ja tuentarpeista. 

- Asiantuntija- ja tukipalvelut: Nenonpellosta löytyvät myös asiantuntijapalvelut (lääkäripalvelut, sosiaalityö, psykologit, erilaiset terapeutit), jotka ovat keskeinen osa moniammatillisesti toteutettavaa kuntoutusta Vaalijalassa. Lisäksi alueella on paljon erilaisia ohjaus- ja päivätoimintapisteitä, jotka tarjoavat mielekästä päivätoimintaa osana kuntoutusta. Peruskoulua alaikäiset asiakkaat voivat suorittaa kuntoutuksen aikana alueella sijaitsevassa Sateenkaaren erityiskoulussa.

Tutustu eri yksiköihin tarkemmin täältä: https://vaalijala.fi/nenonpellon_kuntoutusyksikot

Yhteyshenkilö

Malla Ylönen

Asiantuntija

Puh. 040 4816 003

malla.ylonen@etelasavonha.fi