Opinnäytteet, julkaisut
 

Voimaannuttavaa sisältöä työtoimintaan Green Care -toiminnan keinoin
Sanna Inkiläinen, Päivi Nyyssönen
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK)
Diakonia-ammattikorkeakoulu,  2018
› Linkki opinnäytteeseen

Työkyky voimavarana
Näkemyksiä osatyökykyisten työelämäosallisuuden vahvistamiseen tulevaisuudessa
Tiina Lintunen
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, monialainen kuntoutus
JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu, syyskuu 2018
› Linkki opinnäytteeseen

Lievästi kehitysvammaisille aikuisille suunnattu opas seksuaalisuudesta
Sanna Heinonen, Eveliina Olkkonen, Meiju Urpalainen
Opinnäytetyö, Sairaanhoitaja, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki opinnäytteeseen

Kehitysvammaisten ja yhteistyöorganisaatioiden näkemys avotyötoiminnan nykytilanteesta
Kehittämistyö Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksessa
Jukka Ripatti
Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki julkaisuun

Ruokavaliotietoutta kehitysvammaisille Savoset Mäntyharjuun
Melina Minkkinen
Opinnäytetyö, Hoitotyö, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki julkaisuun

Vertaistukitoiminta palveluasumisen toimintamallina - Kehitystyö Latukadun palveluasunnoilla
Sanna Oksanen-Vihervuori, Miia-Marika Nykänen
Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu, syksy 2018
› Linkki julkaisuun

Omaohjaaja asukkaan elämän tukena Haaparinteen palvelukodissa
Henna Kosonen, Raija Martikainen
Opinnäytetyö, Sosiaaliala, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Huhtikuu 2017
› Linkki julkaisuun

Asiakastoiveet kuulluksi kehitysvammaisten työtoiminnassa - Kehittämistyö Monipalvelukeskus Savoset Mikkelissä
Ada Puranen
Opinnäytetyö, Sosiaaliala, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki julkaisuun

Päivätoiminnan asiakaskokemus Mäntyharjun Savosetissa
Tuija Kokkonen
Opinnäytetyö, Ammattikorkeakoulututkinto matkailu-, ravitsemus- ja talousala, Savonia, 2017
› Linkki julkaisuun

Kenellä on oikeus päättää? - Itsemääräämisoikeus kehitysvammaisten erityishuollossa lainsäädännön näkökulmasta
Tiina Kinnunen
Pro gradu-tutkielma, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, syksy 2016
› Linkki julkaisuun

Sateenkaaren erityiskoulu erityistä tukea tarvtsevan lapsen kouluna
Maarit Rantakurtakko,
Pro gradu -tutkielma, Sosiaalihallintotiede, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kevät 2017
› Linkki julkaisuun

Kokemuksellista taidetietä kulkemassa
Liisa Kauppinen, Irina Leino & Kirsti Kauppinen (toim.), 2016
Diak Puheenvuoro 1

› Linkki julkaisuun

Kuntoutusohjaajan tehtävänkuva erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusprosessissa
Kuntoutusohjaaja Anna Kaisa Tamminen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö joulukuu 2015, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma
› Linkki opinnäytteeseen

Vaalijalan kuntoutuskeskuksen Nenonpolin moniammatillisen tiimityön kehittäminen
Nenonpolin sairaanhoitaja, sairaanhoitaja YAMK Helena Nikkonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 10.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
› Linkki opinnäytteeseen

Esimerkin voimalla parempaan työhyvinvointiin: Työhyvinvointitutkimus Vaalijalan kuntayhtymässä
imo-ohjaaja, sosionomi YAMK Jaana Kohvakka
Savonia-ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 9.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
› Linkki opinnäytteeseen