Opinnäytteet, julkaisut
 

Kehitysvammaisten tuetun päätöksenteon nykytila, toteutuminen ja osallisuus omannäköiseen elämään: integratiivinen kirjallisuuskatsaus
Heidi Laurila
Opinnäytetyö, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Oulun ammattikorkeakoulu 2021
› Linkki opinnäytteeseen

VAVE-hankkeen digi- ja hyvinvointiteknologiakoulutuskokonaisuuden vaikutukset työntekijöihin ja koulutuksen kehittäminen
Katja Toivanen
Opinnäytetyö, sosionomi amk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2021
› Linkki opinnäytteeseen

Kehitysvammaisten terveyden edistäminen osallisuutta vahvistamalla
Minna Roschier
Opinnäytetyö, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Savonia-ammattikorkeakoulu 2021
› Linkki opinnäytteeseen

Digikoulutusmateriaali: Kehittämistyö kehitysvammaisten päivätoimintaan
Mervi Muurikka
Opinnäytetyö, sosionomi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2020
› Linkki opinnäytteeseen

Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen kehitysvammaisten palvelukodissa
Seija Ihonen
Opinnäytetyö, sosionomi (AMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2020
› Linkki opinnäytteeseen

Ikääntyneen kehitysvammaisen hoidon erityispiirteet
Linda Boafo-Pitkänen
Opinnäytetyö, sairaanhoitaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2020
› Linkki opinnäytteeseen

Vertaistuellisen ryhmän merkitys asiakkaille vammaisten tuetun asumisen palvelussa
Tarja Sihvonen
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2020
› Linkki opinnäytteeseen

Tekemisen kartta osallisuuden vahvistajana: Asiakkaiden osallisuuden toteutuminen Vaalijalan päiväaikaisessa toiminnassa
Janika Jäntti
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2020
› Linkki opinnäytteeseen

Kehitysvammaisten perhehoidon ennakkovalmennuksen arviointi -kyselytutkimus
Tuula Hämäläinen, Tarja Koikkalainen & Minna Pulliainen
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2019
› Linkki opinnäytteeseen

Pelaten kuulluksi - peli itsemääräämiskykyä arvioivan keskustelun tueksi
Emilia Engelage & Anna-Stina Jantunen
Opinnäytetyö, terveysalan ammattikorkeakoulutututkinto, sairaanhoitaja AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu 2019
› Linkki opinnäytteeseen

Aistipoikkeavuuksien huomiointi autismikuntoutuksessa
Emmi Pajunen
Opinnäytetyö, sosionomi AMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2019
› Linkki opinnäytteeseen

” Tuntui kivalle se, että puhuttiin nyt samaa kieltä”
Vanhempien ajatuksia Vaalijalan kuntayhtymän autismikuntoutusohjauksesta
Satu Jouha, autismikuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja AMK
Opinnäytetyö, kuntoutuksen ohjauksen koulutusohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019
› Linkki opinnäytteeseen

Hoitohenkilökunnan näkemyksiä vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) viitekehyksestä sekä sen ajatus- ja toimintamallien toteuttamisesta oppilaskodin arjessa
Sami Seipäjärvi, korkeakouluharjoittelija
Itä-Suomen yliopisto, 2019
› Linkki opinnäytteeseen 

Työntekijöiden näkemyksiä autismikirjon henkilöiden haastavasta käyttäytymisestä
Ida-Maria Pylkkänen
Opinnäytetyö, sosionomi (AMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2108
› Linkki opinnäytteeseen

Voimaannuttavaa sisältöä työtoimintaan Green Care -toiminnan keinoin
Sanna Inkiläinen, Päivi Nyyssönen
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK)
Diakonia-ammattikorkeakoulu,  2018
› Linkki opinnäytteeseen

Työkyky voimavarana
Näkemyksiä osatyökykyisten työelämäosallisuuden vahvistamiseen tulevaisuudessa
Tiina Lintunen
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, monialainen kuntoutus
JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu, syyskuu 2018
› Linkki opinnäytteeseen

Lievästi kehitysvammaisille aikuisille suunnattu opas seksuaalisuudesta
Sanna Heinonen, Eveliina Olkkonen, Meiju Urpalainen
Opinnäytetyö, Sairaanhoitaja, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki opinnäytteeseen

Kehitysvammaisten ja yhteistyöorganisaatioiden näkemys avotyötoiminnan nykytilanteesta
Kehittämistyö Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksessa
Jukka Ripatti
Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki julkaisuun

Ruokavaliotietoutta kehitysvammaisille Savoset Mäntyharjuun
Melina Minkkinen
Opinnäytetyö, Hoitotyö, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki julkaisuun

Vertaistukitoiminta palveluasumisen toimintamallina - Kehitystyö Latukadun palveluasunnoilla
Sanna Oksanen-Vihervuori, Miia-Marika Nykänen
Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu, syksy 2018
› Linkki julkaisuun

Asiakastoiveet kuulluksi kehitysvammaisten työtoiminnassa - Kehittämistyö Monipalvelukeskus Savoset Mikkelissä
Ada Puranen
Opinnäytetyö, Sosiaaliala, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018
› Linkki julkaisuun

Perhelähtöinen työskentely lapsen kuntoutusprosessissa
Perhlähtöisen työskentelyn kehittäminen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen lasten kuntoutusyksiköissä
Piia Kauppinen
Opinnäytetyö, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Savonia-ammattikorkeakoulu, Huhtikuu 2017
› Linkki julkaisuun

Omaohjaaja asukkaan elämän tukena Haaparinteen palvelukodissa
Henna Kosonen, Raija Martikainen
Opinnäytetyö, Sosiaaliala, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Huhtikuu 2017
› Linkki julkaisuun

Päivätoiminnan asiakaskokemus Mäntyharjun Savosetissa
Tuija Kokkonen
Opinnäytetyö, Ammattikorkeakoulututkinto matkailu-, ravitsemus- ja talousala, Savonia, 2017
› Linkki julkaisuun

Kenellä on oikeus päättää? - Itsemääräämisoikeus kehitysvammaisten erityishuollossa lainsäädännön näkökulmasta
Tiina Kinnunen
Pro gradu-tutkielma, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, syksy 2016
› Linkki julkaisuun

Sateenkaaren erityiskoulu erityistä tukea tarvtsevan lapsen kouluna
Maarit Rantakurtakko,
Pro gradu -tutkielma, Sosiaalihallintotiede, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kevät 2017
› Linkki julkaisuun

Kokemuksellista taidetietä kulkemassa
Liisa Kauppinen, Irina Leino & Kirsti Kauppinen (toim.), 2016
Diak Puheenvuoro 1

› Linkki julkaisuun

Syleilyn figuuri
Pyhyyden ja haurauden liitto esteettisessä kokemuksessa
Irina Leino
Jyväskylän yliopisto, taidekasvatus, toukokuu 2015
› Linkki Pro graduun

Kuntoutusohjaajan tehtävänkuva erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusprosessissa
Kuntoutusohjaaja Anna Kaisa Tamminen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö joulukuu 2015, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma
› Linkki opinnäytteeseen

Vaalijalan kuntoutuskeskuksen Nenonpolin moniammatillisen tiimityön kehittäminen
Nenonpolin sairaanhoitaja, sairaanhoitaja YAMK Helena Nikkonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 10.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
› Linkki opinnäytteeseen

Esimerkin voimalla parempaan työhyvinvointiin: Työhyvinvointitutkimus Vaalijalan kuntayhtymässä
imo-ohjaaja, sosionomi YAMK Jaana Kohvakka
Savonia-ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 9.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
› Linkki opinnäytteeseen