Nikkarissa on mahdollisuus kokeilla erilaisia kädentaitoja.

Nikkari

Nikkarin päiväaikaisen toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan omaa toimintakykyä arjessa. Nikkari on luovasta toiminnasta kiinnostuneiden toimintayksikkö. Toiminta koostuu erilaisista kädentaidoista, kuten puutöistä, sisustustuotteiden valmistuksesta ja huonekalujen kunnostuksesta. Kesäisin hoidetaan puutarhaa ja kasvihuonetta.

Nikkarissa asiakasta rohkaistaan käyttämään omia voimavaroja ja vahvistetaan osallisuutta sekä tuetaan häntä arjessa päivittäin tarvittavien taitojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen sekä oman asumispalvelu- tai kuntoutusyksikön ja läheisten kanssa yksilöllinen päiväaikaisen toiminnan suunnitelma. Suunnitelmassa määritellään asiakkaan kuntoutukselliset tavoitteet sekä niiden seuranta. 

Työskentely Nikkarissa tapahtuu pienryhmissä. Viikkoon mahtuu yhteisiä toimintoja, kuten rentoutusta, pelaamista, liikuntaa ja mediaa. Toiminnassa hyödynnetään mobiililaitteita ja niiden toiminnallisia sovelluksia. Nikkarissa järjestetään erilaisia toimintaviikkoja sekä osallistutaan yleisiin tapahtumiin ja kulttuurielämyksiin osaamis- ja tukikeskuksessa sekä Pieksämäen kaupungissa. 

Nikkari
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1262

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja, draamatyönohjaaja, Nikkari

Puh. 050 389 9262

Ohjaaja 1, Nikkari

Puh. 040 481 6082

Ohjaaja 2, Nikkari

Puh. 044 389 9776

Ohjaaja 3, Nikkari

Puh. 040 357 8167