Nikkari

Nikkarissa, Vaalijalan Nenonpellossa, järjestetään kuntoutusyksiköiden ulkopuolella tapahtuvaa päiväaikaista toimintaa. Toiminta tapahtuu sosiaalisessa ohjausryhmässä, jossa noudatetaan yhteisöhoidon periaatteita. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja siinä otetaan huomioon asiakkaiden henkilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat.

Asiakasta tuetaan kehittämään ja pitämään yllä päivittäisessä toiminnassa tarvitsemiaan taitoja esim. kädentaitoja, kodinhoitoa, hygienian hoitoa, fyysisestä kunnosta ja terveydestä huolehtimista sekä asiointia. Asiakkaita rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan.

Nikkari tarjoaa monipuolisia päiväaikaista toimintaa kaikenikäisille ja kaiken tasoisille asiakkaillemme – yksilöllisesti räätälöitynä. Asiakasmäärä 10 - 20 asiakasta päivittäin.

Toimintoja:

 • Puun haketus ja säkitys
 • Piha-alueen hoito (lumitöitä, nurmikoiden leikkausta, kukkien kastelua, kukkapenkkien hoitoa)
 • Kompostointi ja kierrätystehtävät
 • Puutyöt
 • Huonekalujen purku ja kunnostus
 • Kasvimaan ja kasvihuoneen hoito
 • Yrttien kasvatus, keräys ja kuivatus
 • Tekstiilityöt
 • Askartelu (mosaiikki, teema-askartelut)
 • Sosiaalisten taitojen harjoittelu esim. pelien avulla
 • Golftoiminta
 • Leivonta, Huili-kahvilan toiminta
 • Työskentely Vaalijalan kirjastossa
 • Juhlien ja tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen
 • Osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin talossa (esim. hartaudet, kirkontilaisuudet, vierailut)
 • Draamatoiminta

Kuvagalleria

Nikkari
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1262

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja, draamatyönohjaaja, Nikkari

Puh. 050 389 9262

Ohjaaja 1, Nikkari

Puh. 040 481 6082

Ohjaaja 2, Nikkari

Puh. 044 389 9776

Ohjaaja 3, Nikkari

Puh. 040 357 8167