Neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus

Neuropsykologisen valmennuksen ja kuntoutuksen prosessin tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville henkilöille tutkimusta ja palvelunkartoitukseen johtavaa kuntoutussuunnittelua Vaalijalaan tulevien lähetteiden perusteella. Kuntoutus/palvelusuunnitelman perusteella Vaalijala voi tarjota asiakkaan tarvitsemaa yksilöllisesti suunniteltua palvelupakettia, joka voi koostua omaan elinympäristöön annettavista palveluista tai osaamis- ja tukikeskuksen palveluja joko polikliinisesti tai oppilaskodeissa ja kuntoutusyksiköissä. Tavoitteena on tarjota kuntoutujalle mahdollisimman hyvä tuki, jotta hän selviytyisi elämässään omassa elinympäristössään.

Vaalijalassa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus muodostuvat kotiin ja omaan elinympäristöön annettavasta ja/tai Vaalijalassa annettavasta tutkimuksesta, valmennuksesta, kuntoutuksesta, terapiasta ja ohjauksesta. Neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa keskeistä on moniammatillinen verkostokuntoutustyö ja kommunikointiohjaus sekä kuntoutusyksiköissä tarjottavat monipuoliset osaamis- ja tukikeskuksen palvelut. Asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus saada hänelle räätälöidyt terapiapalvelut. Henkilöstö on asiantuntijatehtävissään neuropsykiatriseen kuntoutukseen koulutettua ja työssä otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti lapsen, nuoren ja aikuisen elämäntilanne ja tuen tarpeet. Asiakkaalla ei tarvitse olla kehitysvammadiagnoosia.

Neuropsykiatrinen valmennus kotiin ja omaan elinympäristöön

Neuropsykiatriset valmentajat ja muut kuntoutukseen perehtyneet asiantuntijat kuten AAC-ohjaaja, puhevammaisten tulkki, toimintaterapeutti tai kriisitukihenkilö tulevat sopimuksen mukaisesti asiakkaan kotiin, päivähoitoon, kouluun, päiväaikaiseen toimintaan tai työhön. Myös Sateenkaaren erityiskoulun asiantuntijat tukevat oppilaan koulunkäyntiä kotipaikkakunnalla. Lisäksi kuntoutuspalveluna tarjotaan perhetyötä.

Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus

Kompassin, Simpukan ja Ankkurin oppilaskodeissa toteutuvat lasten tutkimus, kuntoutus ja valmennus. Kuntoutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai intervallikuntoutusta. Peruskouluikäisillä lapsilla jaksoon sisältyy aina koulunkäynti Sateenkaaren erityiskoulussa.

Nuorille neuropsykiatrista valmennusta ja kuntoutusta tarjoavat oppilaskodit Luotain, Koivu ja Avain, joissa toteutuvat nuoren tutkimusjaksot, elämäntilanteen tai palvelutarpeiden kartoitukset sekä kuntoutus. Kuntoutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tai intervallikuntoutusta. Peruskouluikäiset nuoret käyvät Sateenkaaren erityiskoulua ja peruskoulun päättyessä opetusta voi saada toisen asteen valmentavissa ryhmissä.

Aikuisten neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus

Vaalijalassa aikuisten kuntoutusta, tutkimusta, valmennusta ja terapiaa voi saada erityisesti Erannon, Reimarin ja kriisiyksikkö Sataman kuntoutusyksiköissä. Myös Kaislan ja Sillan kuntoutusyksiköt tarjoavat aikuisten neuropsykiatrista kuntoutusta.

Peruskoulun päättäneille kuntoutujille tarjotaan valmentavaa opetusta tai yksilöllisesti suunniteltua ohjattua päiväaikaista toimintaa. Kuntoutuksessa moniammatillinen toiminnallisen kuntoutuksen tiimi arvioi, tukee ja valmentaa asiakasta tehden yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden verkostojen kanssa.

Yhteydenotot: Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin tai suoraan kuntoutusyksiköihin.

Yhteyshenkilöt

Martti Hakkarainen
Martti Hakkarainen
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9247
martti.hakkarainen@vaalijala.fi

Nina Vonkkanen
Nina Vonkkanen
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9361
nina.vonkkanen@vaalijala.fi