Nenonpellon kuntoutusyksiköt

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus Pieksämäen Nenonpellossa on monipuolinen erityisryhmiä palveleva osaamiskeskus. Nenonpellon yksiköt keskittyvät erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, heidän kotejaan ja asumisyksikköjään tukevien lyhyt- ja pitkäaikaisten sekä intervalliperiaatteella toimivien kuntoutuspalvelujen järjestämiseen.

Yksiköihin hakeudutaan kotikunnan sosiaalitoimen terveydenhuollon, lastensuojelun tai terveyden- ja hyvinvointilaitoksen toimesta. Yhteyttä voi ottaa osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijöihin tai kuntoutuksen johtajaan.

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua

 • aistivammaisten kuntoutuksessa
 • autististen kuntoutuksessa
 • psykiatrisessa ja psykososiaalisessa kuntoutuksessa
 • erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa, kasvatustyössä ja opetuksessa
 • haastavissa oppimisvaikeuksissa
 • kommunikaation tukemisessa
 • monivammaisten lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksessa ja hoidossa
 • asumisvalmennuksessa
 • ikääntyvien kehitysvammaisten hoivassa ja ohjauksessa
 • erityistä tukea tarvitsevan henkilön kriisiytyneessä tilanteessa
 • erityishuoltolain mukaisessa tahdosta riippumattomassa hoidossa

Kullakin kuntoutusyksiköllä on oma erityinen osaamisalueensa, johon henkilöstö saa jatkuvasti koulutusta. Kuntoutuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja toteutuksessa työtä tukee moniammatillinen työryhmä. Kuntoutus toteutuu näyttöön perustuvilla kuntoutusmenetelmillä. Kuntoutuksen arvioinnissa käytetään RAI-arviointimenetelmää. Kuntoutus ja hoito järjestetään asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaan yhteistyössä asiakkaan, läheisten, lähiyhteisön ja kotikunnan kanssa.

Asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan annettavat palvelut

 • apuvälineiden käytön suunnittelu, opastus, ohjaus ja lainaus
 • autismikuntoutusohjaus
 • fysioterapia
 • konsultoiva ja kuntouttava perhetyö ja perheterapia
 • peruskouluopetus ja peruskoulun jälkeinen valmentava ja kuntouttava opetus
 • psykologien palvelut, yksilö- ja ryhmäterapia
 • puheterapia, kommunikaatio-ohjaus ja muu kommunikaatiota tukeva palvelu
 • seksuaalineuvojan ja seksuaaliterapeutin palvelut
 • sosiaalityöntekijöiden palvelut
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, erikoislääkärien palvelut, polikliiniset palvelut
 • toimintaterapia
 • päiväaikaisen toiminnan ohjaus
 • Vaalijalan poliklinikoiden palvelut
 • vapaa-ajan ohjattu toiminta
 • hengelliset palvelut
 • AVEKKI-palvelut
 • muut terapiapalvelut

› Lasten ja nuorten oppilaskodit

Vaalijalan lasten oppilaskodit tarjoavat erityistä tukea tarvitseville lapsille tarpeenmukaista, yksilöllistä kuntoutusta ja tukea kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin.

› Aikuisten kuntoutusyksiköt

Vaalijalan kuntoutusyksiköt tarjoavat erityistä tukea tarvitseville henkilöille tarpeenmukaista, yksilöllistä kuntoutusta ja tukea, elämänläheisiä palveluita elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

Vaalijala | Nenonpellon yksiköt
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Puh. 040 1252 547

Yhteyshenkilöt

Maarit Rantakurtakko

Vaativien erityispalvelujen palvelujohtaja

Puh. 050 389 9204

maarit.rantakurtakko@etelasavonha.fi

Piia Suihkonen

Palvelupäällikkö

Puh. 050 389 9247

piia.suihkonen@etelasavonha.fi