Musiikkiterapiapalvelut

Vaalijalan kuntayhtymän musiikkiterapiapalvelut voivat toteutua sovitusti joko

  1. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa (Nenonpellossa) kuntoutusjakson aikana arvio- tai seuranta- ja terapiakäynnein Vaalijalan kuntayhtymän omissa musiikkiterapiatiloissa,
  2. Vaalijalan poliklinikalla musiikkiterapian alku- tai jatkoarviointikartoitusta varten tai
  3. musiikkiterapia-arvioinnin osalta tarvittaessa kuntoutujan omassa toimintaympäristössä ennalta sovitun maksusitoumuksen mukaan. Musiikkiterapiatarve, mahdolliset musiikkiterapiaan liittyvät suositukset ja musiikkiterapiatavoitteet ovat (tarvittaessa) kirjattuna kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan- etenkin tilanteessa, jossa kuntoutuja voi hakea kuntoutuspäätöstä Kelan tukemaan musiikkiterapiaan. Vaalijalan musiikkiterapeutti kirjaa musiikkiterapiayhteenvedot myös erilliselle MUS–lehdelle Efficaan.

Vaalijalan kuntayhtymässä toimii tällä hetkellä yksi laaja-alainen musiikkiterapeutti. Vaalijalan kuntayhtymässä toimii myös oma musiikinohjaaja toteuttaen Sateenkaaren koulun musiikintunteja ja musiikillista päivätoimintaa sekä erilaisia musiikillisia vapaaajanviettomahdollisuuksia kuten Huilikahvion karaokeiltaa. Musiikkiterapeutti ja musiikinohjaaja tekevät lisäksi yhteistyötä muun muassa joissakin yhteisissä tapahtumissa ja kuntoutujien musiikkitoiminnan mahdollistajina. Musiikkiterapeutti osallistuu osaamis- ja tukikeskuksen hoito- ja kuntoutusneuvotteluihin yksiköiltä tai poliklinikoilta saatujen pyyntöjen mukaisesti.

Musiikkiterapiapalvelut keskittyvät lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien kuntoutujien arviointi- ja seurantakäynteihin, poliklinikalla tai kuntoutujan omassa toimintaympäristössä tehtäviin arviointeihin sekä tarvittaessa arvioinnin perusteella pitkäaikaiskuntoutuksessa olevien terapiajaksojen toteuttamiseen. Vaalijalan musiikkiterapiapalveluissa ovat tällä hetkellä etusijalla lapset sekä kaikki alle 29 vuotiaat nuoret, mutta tarpeen mukaan musiikkiterapia-arviointeja tai kuntoutusta on tarkoitus lisätä myös etenkin psykiatristen aikuiskuntoutujien saataville. Musiikkiterapiakuntoutuksen laatua tukee säännöllinen työnohjaus ja moniammatillinen työyhteisö. Terapiatilanteissa apuohjaajan tai hoitajan käyttö on mahdollista, etenkin kohonneen käyttäytymisriskin kuntoutujien kanssa. Tällöin myös lähiohjaaja ja hoitaja osallistuvat kuntoutusprosessin etenemiseen ja terapia on pienryhmätoimintapainotteista.

Yhteyshenkilöt

Heidi Jumppanen

Musiikkiterapeutti

Puh. 044 389 9757

heidi.jumppanen@vaalijala.fi