Moniammatillinen työryhmä

Vaalijalan moniammatillinen työryhmä toimii aina kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja sopivalla kokoonpanolla.

Moniammatillinen työryhmä toimii asiakkaan oman verkoston kanssa luontevassa yhteistyössä. Moniammatillinen työryhmä osallistuu asiakkaan kuntoutuksen ja kuntoutuspolun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Työryhmään kuuluvat hoito- ja kuntoutushenkilöstön lisäksi:

 • lääkärit
 • psykiatrit
 • konsultoivat erikoislääkärit
 • puheterapeutit, kommunikaatio-ohjaajat
 • kuntoutusohjaajat
 • psykologit
 • sosiaalityöntekijät
 • opettajat
 • toimintaterapeutit, fysioterapeutit sekä muu terapeuttinen henkilöstö
 • hammaslääkäri ja hammashuoltajat
 • vapaa-ajan toiminnan ohjaajat
 • papit