Menetelmät ja välineet

Musiikkiterapian menetelmät ja musiikilliset välineet vaihtelevat kuntoutujan yksilöllisen tarpeen ja terapeutin soveltamien työtapojen mukaan. Päämenetelmiä ovat soittaminen, laulaminen tai ääni-improvisaatio ja musiikin kuuntelu. Musiikkiterapiassa voi improvisoida, keksiä omia sävellysteoksia vaikkapa kuvionuotein, yhdistää mielikuvatyöskentelyä ja kirjoittamista sekä kuvan tekemistä. Lisäksi musiikkiterapiassa voi olla käytössä myös fysioakustiset tai TMT eli toiminnallisen musiikkiterapian menetelmät.

Toisaalta musiikkiterapiassa voi olla mukana muun muassa musiikkiliikuntaa tai laululeikkejä, mikäli ne tukevat tavoitteellisesti kuntoutujan toimintakykyä, kasvua ja kehitystä kuten vaikkapa kehon hahmottamista. Menetelmät ja musiikilliset käyttötavat muokkautuvat prosessin ja tarpeen mukaan. Itsemääräämisoikeus toteutuu musiikkiterapiassa usein oman merkityksellisen musiikkivalinnan tai vaikkapa itselle tärkeän tekemistavan avulla.

Yhteyshenkilöt

Heidi Jumppanen

Musiikkiterapeutti

Puh. 044 389 9757

heidi.jumppanen@vaalijala.fi