Maria

Marian palvelukoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua Pieksämäellä.

Maria lyhyesti

  • Palvelukodissa asutaan omassa vuokra-asunnossa, kolmessa eri ryhmäkodissa. Asukas saa tukea, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Asumisessa huomioidaan erityisen vahvaa tukea tarvitsevien vammaisten henkilöiden tarpeet, psykososiaalinen tuki sekä autismikuntoutuksen periaatteet.

  • Palvelukodin asukkaat saavat tarvittaessa apua palvelukodin ohjaajilta opiskeluun, päivätoimintaan ja vapaa-ajan toimintoihin.

  • Marian palvelukodissa kunnioitetaan asukkaiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja ja itsemääräämisoikeutta. Palvelukodin työntekijät tukevat asukkaiden vuorovaikutusta erilaisten kommunikaatiomenetelmien avulla.

  • Palvelukodin fyysisissä tiloissa on huomioitu esteettömyys. Teknologian avulla helpotetaan asukkaiden arkea ja lisätään turvallisuutta.

  • Palvelukodin henkilökunta tekee tiiviisti yhteistyötä asukkaan läheisten ja muiden lähiverkostojen kanssa

Kuvia

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Marian palvelukoti
Soiseläntie 4
76150 Pieksämäki

puh. 044 389 9772
Toivola (autismikuntoutus) puh. 044 389 9770
Onnela (psykososiaalinen kuntoutus) puh. 044 389 9769
Rauhala (vaikeammin vammaisten kuntoutus) puh. 044 389 9771

Yhteyshenkilöt

Anne Kontro
palvelukodin johtaja
Puh. 044 389 9625
anne.kontro@vaalijala.fi

Sanna Naskali
vastaava ohjaaja
Puh. 044 389 9832
sanna.naskali@vaalijala.fi