Hallitus

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet v. 2021 - 2025:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Yksikönjohtaja Anja Manninen, pj. (KESK) Pieksämäki Riikka Pajunen, Savonlinna
Mielenterveyshoitaja Reijo Hämäläinen, vpj. (SDP) Mikkeli Joni Tomminen, Mikkeli
Hallintojohtaja Jenna Ahonen (KOK) Rautavaara Erkki Kukkonen, Vesanto
Tukipalvelukoordinaattori Seppo Hujanen (KOK) Mikkeli Simo Hokkanen, Kangasniemi
Yhteiskuntatieteiden maisteri Leena Kontinen (VIHR) Mikkeli Elina Häkkinen, Mikkeli
Luokanopettaja Mika Koukkari (KESK) Rautalampi Matti Kärkkäinen, Rautalampi
Hoitoapulainen Tuula Kuusisto (PS), Pieksämäki Eija Niskala, Pieksämäki
Sosiaaliohjaaja Aleksis Laurila (SDP) Pieksämäki Rita Ruotsalainen, Pieksämäki
LVI-asentaja Jere Liikanen (PS) Mikkeli Marita Orva, Mikkeli
Kv-yksiköiden esimies Elina Puustinen (VAS) Iisalmi Henna Pitkänen, Leppävirta
Asiakaspäällikkö Teija Savolainen-Lipponen (KESK) Kuopio Marjatta Parviainen, Kuopio
Maanviljelijä Mikko Suihkonen (KESK) Suonenjoki Pasi Raatikainen, Suonenjoki
Sähköasentaja Markku Valjakka (SDP) Savonlinna Markku Nousiainen, Savonlinna

Yhtymäkokous

Yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat:

Kunta Edustaja Varaedustaja
Enonkoski Anneli Malmstedt Tauno Nurmio
Hartola Sanna-Kaisa Tervala Matti Tanskanen
Hirvensalmi Pirkko Luntta Kaisa Pasonen
Iisalmi Pekka Pirhonen
Elina Puustinen
Kyösti Kauppinen
Senni Martikainen
Joroinen Salme Viljakainen
Hannu Viirimaa
Rauni Janhunen
Mari Huupponen
Juva Tapio Paunonen Markku Häkkinen
Kaavi Jorma Räsänen
Antti Miettinen
Hilkka Tiilikainen
Elvi Heikkinen
Kangasniemi Kari Luukkainen
Kaija Koskinen
Ilkka Tanttu
Markus Ravolainen
Keitele Kaija Tuomaala Eeva Räty
Kiuruvesi Ahti Kilvensalmi
Tapani Pennanen
Sari Lappalainen
Tapani Pennanen
Kuopio Maija Svärd
Timo Kumlin

Ei varaedustajia

Lapinlahti Aaro Kubin
Minna Jääskeläinen
Markku Ukkonen
Tanja Jokiniemi
Leppävirta Tomi Kaasinen Heidi Pöntinen
Mikkeli Soile Kuitunen
Vesa Pöntinen
Eveliina Naumanen
Perttu Noponen
Muurame Irja Seilola
Simo Oksanen
Aki Lilja
Jukka Kaistinen
Mäntyharju Leena Pekkanen
Jaana Lopperi
Raimo Leppäkumpu
Matti Nykänen
Pertunmaa Tuula Närhi-Sireeni Aini Pöyry
Pieksämäki Yrjö Merikoski
Liisa Ruokoselkä
Heimo Kontro
Rita Ruotsalainen
Pielavesi Timo Pennanen Paavo Lipponen
Puumala Kaija Hannula Keijo Montonen
Rantasalmi Olli-Pekka Nykänen
Katja Korhonen
Tiina Tilaéus
Mirja Repo-Ketola
Rautalampi Anne Karhunen
Hannu Korhonen
Tiina Puranen
Linda Nissinen
Rautavaara Matti Ahonen Maija Kärkkäinen
Savonlinna Kirsi Torikka
Ville-Veikko Valjus
Katri Ihalainen
Matti Kaukoranta
Siilinjärvi Raija Hassinen Pirjo Niemitz
Sonkajärvi Anja Väisänen Seppo Kainulainen
Sulkava Pietari Virtanen Hannamari Autio
Suonenjoki Marja-Leena Väisänen
Juha Markkanen
Päivi Markkanen
Petri Suihkonen
Tervo Pirjo Hänninen
Hannu Ylönen
Anja Pulkkinen
Pirkko-Liisa Hätinen
Tuusniemi Heli Miettinen Hanna Mustonen
Varkaus Anita Rikalainen
Reetta Kettunen
Ei varaedustajaa
Soile Merilä
Vesanto Satu Hänninen Anna-Riitta Raatikainen
Vieremä Matti Karppinen Matti Immonen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet v. 2021 - 2025:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Toimitusjohtaja Pekka Seppä, pj. (KOK) Pieksämäki Tero Tujunen, Pieksämäki
Myymäläpäällikkö Tapio Paunonen (KESK) Juva Olli-Pekka Nykänen, Rantasalmi
KM Anna-Liisa Uimonen (KESK) Savonlinna Piritta Janhunen, Savonlinna
Lähihoitaja Anne Luoto (SDP) Suonenjoki Pirjo Hänninen, Tervo