Luoto

Luoto on Pieksämäellä Anolanrannassa sijaitsevassa omakotitalossa toimiva ympärivuorokautista laitoskuntoutusta tarjoava 3-paikkainen yksikkö.

Luodossa kuntoutujilla on mahdollisuus harjoitella itsenäisen elämän taitoja turvallisesti henkilöstön tuen ja ohjauksen avulla. Luodossa kuntoutujia tuetaan itsenäisempään asioiden hoitoon ja vastuunottoon omissa asioissaan. Kuntoutujat suorittavat kuntoutuksen aikana jatko-opintoja Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai käyvät yksilöllisesti suunnitellussa työtoiminnassa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa.

Luoto-yksikön kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yksikön pelisäännöistä ja yhteisistä toiminnoista sovitaan viikoittaisissa yhteisökokouksissa ja kuntoutujat huolehtivat henkilöstön tuella muun muassa ruokalistojen suunnittelusta, ruokaostoksista, ruoanlaitosta, siivouksesta ja pyykinpesusta.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen tavoitteet, jotka ohjaavat kuntoutuksen etenemistä. Luodon henkilöstön tukena ovat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen asiantuntijat, jotka käyvät yksikössä säännöllisesti.

Luoto palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS
VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS, NENONPELLON YKSIKÖT

Yksikkö: LUOTO
PALVELURYHMÄ: laitoskuntoutus

Palvelun nimi ja kohderyhmä:                                   

Luoto on kuntoutusyksikkö Sataman alaisuudessa toimiva kodinomainen kolme paikkainen jatkokuntoutusyksikkö psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta sekä muuta erityistä tukea tarvitseville nuorille. Kuntoutusyksikkö Luoto toimii tilavassa uudessa omakotitalossa lähellä Pieksämäen kaupunkia ja Vaalijalan osaamis- ja tukikeskusta.

Luodossa kuntoutujilla on mahdollisuus harjoitella itsenäisen elämän taitoja turvallisesti hoitohenkilökunnan jatkuvan tuen ja ohjauksen avulla. Luodossa kuntoutujia tuetaan itsenäisempään asioiden hoitoon ja vastuunottoon omissa asioissaan. Kuntoutujat suorittavat kuntoutuksen aikana jatko-opintoja Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai käyvät yksilöllisesti suunnitellussa työtoiminnassa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksella.

http://www.vaalijala.fi/luoto

Tarkoitus, tavoite ja hyödyt:

Kuntoutusyksikkö Luodossa kuntoukseen kuuluu itsenäisen elämän taitojen harjoittelu henkilökunnan ympärivuorokautisen tuen ja ohjauksen avulla. Luodossa asiakkaita tuetaan asteittaisesti itsenäisempään päätöksentekoon, asioiden hoitoon ja vastuunottoon omissa asioissaan. Kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma. Kuntoutus perustuu toiminnallisuuteen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, jossa vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja.

Palvelun sisältö:

 Luoto tarjoaa pääsääntöisesti pitkäaikaista kuntoutusta huomioiden asiakkaiden erityistarpeet

Kuntoutusprosessiin kuuluvat:

 • yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkoston ja Vaalijalan moniammatillisen työryhmän kanssa laadittu yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kokonaiskuntoutuksen tavoitteet
 • sovitusti yhteydenpito lähiverkoston kanssa
 • KV-lain 42 § mukainen suunnitelma asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukevista toimenpiteistä joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa
 • moniammatillisen työryhmän asiantuntijapalvelut, työryhmä koostuu asiakkaan tuen tarpeen mukaan (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, kommunikoinnin ohjaaja, puheterapeutti, psykiatri, seksuaaliterapeutti, fysioterapeutti, perheterapeutti, musiikkiterapeutti, toiminnallisen kuntoutuksen ohjaus, yhteisöhoidonohjaaja, hengellinen toiminta)
 • jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan päivätoiminta, strukturoitu päiväohjelma ja mahdollistetaan opiskelu tilanteen mukaan
 • AVEKKI-toimintatapamallin mukainen toiminta
 • yhteydenpito asiakkaan sidosryhmien (perhe, kunta, omaiset) kanssa
 • jatkoasumisen suunnittelu ja tukipalvelut avopalveluihin suunnitellaan yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa

Kaikissa Vaalijalan kuntoutusyksiköissä on näkyvillä yksikön omavalvontasuunnitelma ja yksikkökohtainen hyvän kohtelun suunnitelma.

-Turvallinen yhteisöllinen tuki

- Perusterveydenhuolto

- Kuntoutuskoordinaattorin palvelut

Palveluun hakeutuminen:

Kuntoutukseen voidaan tulla terveydenhuollon lähetteellä tai sosiaalitoimen kautta. Lähete osoitetaan Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja vammaispalvelujen ja/tai lastensuojelun ja/tai terveydenhuollon ja mahdollisesti sivistystoimen työntekijät yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelu edellyttää Vaalijalan palvelupäätöksen sekä voimassaolevan erityishuolto-ohjelman (EHO), joka voidaan myös laatia Vaalijalassa.

Yhteyttä voi ottaa Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin, kuntoutuksen johtajaan ja yksiköihin suoraan neuvojen saamiseksi. http://www.vaalijala.fi

Palveluprosessin vastuut:

TILAAJA

VAALIJALA

ASIAKAS

Lähete palveluun/palvelupyyntö

x

Palvelutarjous

x

Maksusitoumus palveluun

x

Matkakustannukset sovitusti

        x

x

Vastuu sovitusta palvelusta

x

Asiakasmaksut

x

Palvelun arviointi, seuranta ja mittaus:

Toimintakykykartoitus (mikä, milloin):

- RAI-arviointi ja seuranta vähintään puolivuosittain

- PSYTO, TOIMI, START, tarvittaessa psykologin ja toimintaterapeutin arviot

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta (miten, milloin):

- Kuntoutuskokouksissa

- Asiakkaan sidosryhmien kanssa verkostoneuvotteluissa yksilöllisen aikataulun mukaan, mutta vähintään puolivuosittain

- Moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa säännöllisesti

- Kuntoutusyksikön henkilöstö arvioi asiakkaiden kuntoutumista päivittäin.

Yhteydenpito sidosryhmiin (mihin, miten, milloin):

- Kuntoutuksen alussa sovitaan asiakkaan sidosryhmien kanssa yksilöllisestä aikataulusta ja yhteydenpidosta.


Asiakaspalaute:

 • henkilökohtainen asiakaspalaute kerätään vuosittain Webropol-kyselynä kaikilta kuntoutuksen asiakkailta.
 • asiakasraadit vuosittain: yksikön valittu edustaja osallistuu asiakasraatiin, johon tuodaan jo aiemmin yksiköissä yhteisökokouksissa käsitellyt teemat palvelun kehittämiseen ja osallisuuteen liittyen.
 • Palvelun jälkeen lähtötilanteessa jokaisella asiakkaalla mahdollisuus antaa asiakaspalaute. Yksiköt huolehtivat. (Intervalli-kuntoutuksessa puolivuosittain) Asiakaspalaute kerätään aina kuntoutusjakson päättyessä asiakkaalta, läheisiltä ja kunnan yhteistyötahoilta. Palautelomake sijaitsee Vaalijalan kotisivulla osoitteessa https://www.vaalijala.fi/palaute.
 • palautetta voi antaa missä vaan kuntoutuksen vaiheessa vaalijala.fi – sivustolla (avoin palaute) sekä suoraan yksikölle, kuntoutuksen johtajalle tai sosiaalityöntekijöille.

Dokumentointi:

Asiakastietojen raportointi: Lifecare-asiakastietojärjestelmä.

Asiakasturvallisuusilmoitukset ja työtapaturmat: Haipro-ohjelma.

Palveluprosessien kuvaukset ja toimintaa koskevat ohjeet: Viso-toimintajärjestelmä.

Palvelujen hinnasto: liitteenä

Päiväys 25.2.2021

Luoto

Puh. 044 389 9743

Yhteyshenkilöt

Kuntoutusyksikkö Luodon ja Korallin johtaja

Puh. 050 389 9278