Luoto

Luoto on 4-paikkainen, psykososiaalista ja psykiatrista erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten naisten yksikkö. Luodon kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Yksikkö tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta aikuisille. Luoto on suljettu yksikkö ja se sijaitsee Puistokäytävällä.

Luodossa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita jolloin kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Yksikön toiminnassa toteutuu valmentava työote (neuropsykiatrinen valmennus).

Luodon toiminta-ajatuksena on kuntoutujan kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus. Toiminta perustuu toiminnalliseen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, jossa vahvistetaan kuntoutujan omia voimavaroja.  Toiminnan tavoitteena on asiakkaan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avohuollon yksiköihin.

Kuntoutujilla on mahdollisuus osallistua Luodossa työtoimintaan, opiskeluun ja vapaa-ajan harrasteisiin. Luoto-yksikkö järjestää työtoimintaa myös kuntayhtymän ulkopuolelle esimerkiksi kaupoissa erilaiset ja vaihtuvat työtehtävät.