Luoto

Luoto on Pieksämäellä Anolanrannassa sijaitsevassa omakotitalossa toimiva ympärivuorokautista laitoskuntoutusta tarjoava 3-paikkainen naisten yksikkö.

Luodossa kuntoutujilla on mahdollisuus harjoitella itsenäisen elämän taitoja turvallisesti hoitohenkilökunnan jatkuvan tuen ja ohjauksen avulla. Luodossa kuntoutujia tuetaan itsenäisempään asioiden hoitoon ja vastuunottoon omissa asioissaan. Kuntoutujat suorittavat kuntoutuksen aikana jatko-opintoja Pieksämäen ammatillisissa oppilaitoksissa tai käyvät yksilöllisesti suunnitellussa työtoiminnassa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksella.

Luoto-yksikön kuntoutusta ohjaa yhteisöhoidollinen näkökulma, joka näkyy arjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yksikön pelisäännöistä ja yhteisistä toiminnoista sovitaan viikoittaisissa yhteisökokouksissa ja kuntoutujat huolehtivat hoitohenkilökunnan tuella muun muassa ruokalistojen suunnittelusta, ruokaostoksista, ruoanlaitosta ja siivouksesta.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen tavoitteet, jotka ohjaavat kuntoutuksen etenemistä. Luodon hoitohenkilökunnan tukena ovat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen asiantuntijat, jotka jalkautuvat yksikköön säännöllisesti.