Luotain

12 - 18-vuotiaiden psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus

Luotain tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista laitoskuntoutusta sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksoja psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarvitseville nuorille. Luotain voi toimia myös lastensuojelun sijaishuollon sijoituspaikkana kuntoutusta tarvitsevalle nuorelle.

Luotain tarjoaa strukturoidun ja turvallisen ympäristön toiminnan ohjauksen, arkielämän taitojen ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun henkilökunnan ympärivuorokautisen tuen ja ohjauksen avulla.

Kuntoutuksen tavoitteena on, että nuori oppii toimimaan omien erityispiirteidensä kanssa ja pystyy siirtymään avoimempien kuntoutuspalveluiden piiriin.  Luotaimessa järjestetään ART-ryhmätoimintaa, joka on aggressiivisesti ja epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille suunnattu työskentelymalli.

Jokainen nuori kohdataan yksilöllisesti ja hänen ainutlaatuisuutensa huomioidaan. Nuorelle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutuksen tavoitteet yhteistyössä nuoren, hänen läheistensä, kunnan yhteistyötahojen sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Nuoren tarvitsemat tukipalvelut järjestetään kuntoutussuunnitelman pohjalta. Jokaiselle nuorelle on nimetty omahoitaja, joka tarjoaa nuorelle turvallisen ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen. Arkea yhdessä eläen ja vastaantulevia tilanteita ratkoen turvallisen aikuisen tuella mahdollistetaan nuoren identiteetin vahvistumista ja psyykkistä eheytymistä. Omahoitaja huolehtii kuntoutuksen etenemisen ja tavoitteiden toteutumisen seurannasta kuntoutuksen asiantuntijoiden tuella sekä yhteistyöstä nuoren läheisten ja verkostojen kanssa.

Luotaimen nuoret suorittavat kuntoutuksen aikana peruskoulua Sateenkaaren erityiskoulussa tai jatko-opintoja Pieksämäen ammattiopistoissa, tarvittaessa henkilökohtaisen lähiohjaajan tukemana. Vapaa-ajalla nuorilla on mahdollisuus osallistua monipuolisesti toiminnallisen kuntoutuksen järjestämiin ryhmiin ja vapaa-ajan tapahtumiin.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Luotain & Sukkula
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 27 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Luotain solu 1, puh. 050 389 9290
Luotain solu 2, puh 050 389 9302
Sukkula puh. 044 389 9710, 044 389 9711

Yhteyshenkilöt

Arja Sarinko
oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9627
arja.sarinko@vaalijala.fi

Malla Ylönen
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9767
malla.ylonen@vaalijala.fi