Liikunnanohjauksen avulla liikutaan terveyttä edistävästi ja turvallisesti.

Liikunnanohjaus

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus tarjoaa asiakkailleen liikunnanohjausta. Liikunnanohjaus on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään lisäämään asiakkaan arjen aktiivisuutta, tukemaan terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös asiakkaan kannustaminen omatoimiseen ja itsenäiseen liikkumiseen. Toiminnassa käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita ja keskustellaan mm. liikunnanmerkityksestä hyvinvointiin. Ohjattu liikunta sopii kaikenikäisille ja kuntoisille asiakkaille ja se toteutetaan turvallisesti. Liikunnanohjaus vaatii onnistuakseen yhteistyötä ja sitoutumista.

Vaalijalan liikunnanohjaus tarjoaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaista liikuntaa. Liikunnanohjauksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen kanssaan työskentelevien tahojen kanssa. Liikunnanohjauksessa harjoitellaan erilaisia taitoja mm. eri lajitaitoja, vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja ja parannetaan fyysistä kuntoa. Lisäksi liikunnanohjauksessa vahvistetaan osallisuutta ja vertaistuen avulla asiakas pääsee jakamaan liikuntakokemuksia toisten kanssa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa työskentelee yksi liikunnanohjaaja. Hän suunnittelee ja toteuttaa liikunnanohjausta yksilö- ja ryhmäohjauksena. Lisäksi ohjausta toteutetaan yhteistyössä osaamis- ja tukikeskuksen fysioterapeuttien ja Toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajien kanssa.

Liikunnanohjaus
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Liikunnanohjaaja

Puh. 050 389 9328