Lasten oppilaskodit

Vaalijalan lasten oppilaskodit tarjoavat erityistä tukea tarvitseville lapsille tarpeenmukaista, yksilöllistä kuntoutusta ja tukea kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin.

Kuntoutus voi olla lyhytkestoista tilanteenarviointia, intervallikuntoutusta tai pidempiaikaista kuntoutusta lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lapsen kuntoutuksessa, sen suunnittelussa ja toteutuksessa on keskiössä lapsi ja lapsen perhe, läheiset sekä oman kodin toimintaympäristön verkosto.

Lapsen kuntoutustarve voi lähteä fyysisistä, psyykkisistä, psykiatrisista, psykososiaalisista, kommunikatiivisista ja koulunkäynnistä johtuvista erityisen tuen tarpeista.

Lapsen kuntoutuksen yhteistyötiimiin kuuluvat