Laatu

Olemme rakentamassa ISO 9001; 2015 standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää, joka auditoidaan ulkoisesti kevään 2018 aikana. Tavoitteena on sen sertifiointi. Yhteistyökumppanimme asiassa on Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy. Toimintatapamme on tehty näkyväksi VISO- toimintajärjestelmään  ja tavoitteena on toimintamme jatkuva kehittäminen. Laatutyö on osa jokaisen työntekijän työtä.  Laadunhallintajärjestelmän rakentamisesta vastaa laatupäällikkö Merja Jäppinen, merja.jappinen(at)vaalijala.fi.

Toiminnan laadun varmistamiseksi olemme sitoutuneet seuraaviin periaatteisiin:

  1. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita palveluja, jotka perustuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Teemme jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa ja pyrimme syvälliseen ymmärrykseen asiakkaittemme tarpeista ja vaatimuksista.
  2. Noudatamme toiminnassamme Vaalijalan arvoja ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
  3. Kehitämme palveluitamme asiakkaiden ja sidosryhmien palautteen pohjalta.
  4. Henkilökuntamme on pätevää ja osaavaa. Olemme sitoutuneet suunnitelmalliseen osaamisen kehittämiseen joka perustuu strategisiin valintoihin ja kattavaan henkilöstön täydennyskoulutukseen.
  5. Toimintamme on asianmukaisesti dokumentoitua. Käsittelemme poikkeamat viipymättä, rakentavasti ja vastuullisesti. Poikkeamien korjaaminen muodostaa perustan oppimiselle ja toiminnan kehittämiselle.

Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja