Asiantuntijapalvelut

Kuntoutuksen asiantuntijapalveluissa työskentelee eri alojen asiantuntijoita. He tekevät työtään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Kukin asiantuntija tuo työskentelyyn oman osaamisensa ja ammattialansa näkökulman. Työskentelyssä korostuu moniammattillinen yhteistyö. Asiantuntijoiden työskentelymuotoja ovat ohjaus, neuvonta, arvioinnit, terapiat, tukikeskustelut ja eri tavoin toteutettu valmennus, konsultaatio, työnohjaus sekä koulutus.

Asiantuntijat työskentelevät:

  • Osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellon kuntoutusyksiköissä osana moniammatillista tiimiä
  • Alueellisilla poliklinikoilla Mikkelissä, Kuopiossa ja Muuramessa osana moniammatillista tiimiä
  • Liikkuvina kuntoutuspalveluina asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Voit tutustua tarkemmin tarjolla oleviin palvelumuotoihin kunkin ammattiryhmän sivuilta.

Liikkuvat kuntoutuspalvelut

Liikkuvat kuntoutuspalvelut ovat palvelumuoto, jossa Vaalijalan kuntoutuksen asiantuntijat tulevat asiakkaan omaan toimintaympäristöön (esim. koti, päivähoito, koulu, palvelukoti tai päivä- ja työtoiminta) asiakkaan, vanhempien ja lähityöntekijöiden tueksi erilaisissa tilanteissa. Liikkuvat kuntoutuspalvelut voidaan suunnata asiakkaaseen tai hänen kanssaan työskentelevälle henkilöstölle.

Asiakkaalle suunnatut palvelut

Liikkuvina kuntoutuspalveluina voidaan tarjota asiakkaalle ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisia terapioita ja tukikeskusteluja sekä arviointeja. Tavoitteena on tukea asiakasta, vahvistaa hänen toimintakykyä, löytää hänelle oikeanlaisia tukimuotoja arkeen ja tukea hänen kanssaan toimivia. Palvelu kohdentuu asiakkaaseen ja se tilataan olemalla yhteydessä Vaalijalan alueellisille poliklinikoille tai palvelupyyntölomakkeella sivulta palveluihin hakeutuminen.

Henkilöstölle suunnatut palvelut

Liikkuvina kuntoutuspalveluina voidaan tarjota henkilöstölle konsultaatiota, ohjausta ja tukea esimerkiksi hankalissa asiakastilanteissa. Tavoitteena on löytää yhteisiä keinoja toimia asiakkaan kanssa ja sen kautta parantaa asiakkaan tilannetta sekä vahvistaa asiakkaan kanssa työskentelevän henkilöstön osaamista. Palvelu kohdentuu henkilöstöön ja se tilataan olemalla yhteydessä Vaalijalan alueellisille poliklinikoille tai palvelupyyntölomakkeella  sivulta palveluihin hakeutuminen.

Asiantuntijapalvelut

Yhteystiedot

Maarit Rantakurtakko

Vaativien erityispalvelujen palvelujohtaja

Puh. 050 389 9204

maarit.rantakurtakko@etelasavonha.fi