Koski

Koski on 4-paikkainen, psykososiaalista ja psykiatrista erityistä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten naisten yksikkö. Kosken kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Yksikkö tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta aikuisille. Koski on suljettu yksikkö ja se sijaitsee kuntoutusyksikkö Sataman yläkerrassa.

Koskessa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita jolloin kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Yksikön toiminnassa toteutuu valmentava työote (neuropsykiatrinen valmennus).

Kosken toiminta-ajatuksena on kuntoutujan kokonaisvaltainen hoito ja kuntoutus. Toiminta perustuu toiminnalliseen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, jossa vahvistetaan kuntoutujan omia voimavaroja.  Toiminnan tavoitteena on asiakkaan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avohuollon yksiköihin.

Kuntoutujilla on mahdollisuus osallistua Koskessa työtoimintaan, opiskeluun ja vapaa-ajan harrasteisiin. Koski-yksikkö järjestää työtoimintaa myös kuntayhtymän ulkopuolelle, esimerkiksi kaupoissa erilaiset ja vaihtuvat työtehtävät.