Koski

Koski on 4-paikkainen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaiskuntoutusta erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille naisille. Koski-yksikön kuntoutusympäristö on tiloiltaan kodinomainen ja viihtyisä. Koski on suljettu yksikkö ja sijaitsee kuntoutusyksikkö Sataman yläkerrassa.

Koskessa noudatetaan soveltuvin osin yhteisöhoidon periaatteita, jolloin kuntoutujilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Yksikön toiminnassa toteutuu valmentava ja kuntouttava työote (neuropsykiatrinen valmennus) sekä asiakaslähtöisyys. Kuntoutuja on mukana tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman teossa.

Kosken toiminta-ajatuksena on kuntoutujan kokonaisvaltainen kuntoutus ja hoito. Toiminta perustuu toiminnalliseen ja arkea tukevaan kuntoutukseen, jossa vahvistetaan kuntoutujan omia voimavaroja.  Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen pitkäaikaiskuntoutuksesta avopalveluihin.

Koskessa on kuntoutujilla mahdollisuus osallistua työtoimintaan, opiskeluun ja vapaa-ajan harrasteisiin. Koski-yksikkö järjestää työtoimintaa myös kuntayhtymän ulkopuolelle esimerkiksi kaupoissa erilaiset ja vaihtuvat työtehtävät (vrt. Pieksämäen tekemisen kartta).