Koralli

Koralli on 9-paikkainen erityistä tukea tarvitsevien aikuisten kuntoutusyksikkö. Koralli tarjoaa ympärivuorokautista psykososiaalista kuntoutusta henkilöille, joilla on psykiatrisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja tuen tarvetta. Korallin tilat sijaitsevat kolmikerroksisessa hissillisessä rakennuksessa, jossa jokaiselle asiakkaalle on oma yksiö. Kuntoutusyksikön tilojen ja talotekniikan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota vaativan kuntoutustoiminnan turvallisuuteen.

Kuntoutusyksikkö Koralli mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kodinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, päivittäisten taitojen harjoittelun mahdollistaminen, elämänhallinnan tukeminen ja asiakkaan valmentaminen mahdollisimman itsenäiseen elämään.

Korallin toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, itsemääräämisoikeuden tukemiseen sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemiseen. Kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu moniammatillinen tiimi. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilölliset kuntoutustavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua valitsemaansa ohjattuun työ- ja päivätoimintaan sekä vapaa-ajan toimintaan.

Korallin henkilökunta on käynyt terapeuttista kuntoutusta vahvistavan koulutusohjelman ennen yksikön aukeamista. Osaamista vahvistetaan säännöllisillä täydennyskoulutuksilla.

> Katso suurempi kartta

Koralli
Nenonpellontie 40 (postios.)
Keskustie 11 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 050 389 9316

Yhteyshenkilöt

Saila Säämänen
Vs. kuntoutusyksikön johtaja, vastaava sairaanhoitaja
Puh. 050 389 9278
saila.saamanen@vaalijala.fi

Anna Kaisa Tamminen
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9845
annakaisa.tamminen@vaalijala.fi