Koivu 3

Nuorten psykiatrinen jatkokuntoutusyksikkö

Oppilaskoti Koivu 3 on Pieksämäen keskustassa omakotitalossa toimiva kuntoutusyksikkö, jonka tarkoituksena on rakentaa siltaa kuntoutuksessa olevan nuoren ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Koivu 3:ssa nuoret opettelevat elämään ja toimimaan omatoimisesti.

Koivu 3 toimii jatkopaikkana nuorelle Koivun muissa yksiköissä aloitetun kuntoutuksen jälkeen. Tavoitteena on, että nuoret harjaantuvat toimimaan arjessa hyvin itsenäisesti ja oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään.

Koivu 3:een nuoret tulevat yleensä yhden lukuvuoden ajaksi, aloitettuaan joko kymppiluokan tai valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen.

Koivu 3:ssa eletään lähes normaalin kodin arkea, johon kuuluu ruoanlaittoa, siivousta ja pyykinhuoltoa. Oppilaskodissa on viisi paikkaa, joista yksi on pienkeittiöllä varustettu erillinen yksiö. Tässä erillisessä asunnossa nuoren kuntoutujan on hyvä harjoitella itsenäisemmän asumisen taitoja.

Kuvia / Koivu ja Koivu  3