Koivu

Nuorten psykiatrinen kuntoutusyksikkö

Kuntoutus on suunnattu 14 - 17-vuotiaille nuorille (Koivu 1, 2, 3 ja Eetun talo) ja 18 vuotta täyttäneille nuorille aikuiselle (Koivu 4) joilla on erityisiä oppimiseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia.

Koivu mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien hallintaan tarjoamme moniammatillisen työryhmän tuen. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa valmiudet mahdollisimman hyvään ja tasapainoiseen elämään.

Koivu on 23-paikkainen kuntoutusyksikkö. Toimimme viidessä pientalossa, jossa jokaisella nuorella on oma huone. Koivu 1 ja Koivu 2 sijaitsevat Nenonpellossa, Koivu 3 Pieksämäen keskustassa, Koivu 4 ja Eetun talo Naarajärvellä.

 • Nuorille laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä, kuntien sosiaalitoimen ja/tai erikoissairaanhoidon sekä Vaalijalan kuntoutuksen kanssa.
 • Jokaiselle nuorelle laaditaan henkilökohtainen itsemääräämisoikeuden toteutumisen suunnitelma ja sitä päivitetään tarvittaessa.
 • RAI-arvioinnilla seurataan nuoren kuntoutusprosessin etenemistä.
 • Koivussa tarjotaan pitkä- ja lyhytaikaista kuntoutusta. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti, nuoren omia voimavarojatukien.
 • Nuorella on mahdollisuus suorittaa kuntoutusjakson aikana oppivelvollisuuttaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Kuntoutusjakson aikana teemme monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa taataksemme nuorelle kokonaisvaltaista tukea elämän eri osa-alueilla.
Kuntoutukseen hakeudutaan lähetteellä. Kutsumme nuoren ja perheen tutustumiskäynnille ennen kuntoutusjakson alkamista.

Kuntoutuksen suunnittelee, toteuttaa ja arvioi moniammatillinen työryhmä

 • psykiatri
 • kuntoutusylilääkäri
 • psykologit
 • sosiaalityöntekijät
 • fysioterapeutit
 • ohjaajat
 • opettajat (perus- ja jatko-opetus
 • Koivun oma henkilökunta (erityisaloina psykiatria, vammaistyö ja nuorten kuntoutus)
 • perheterapeutti
 • seksuaaliterapeutti/seksuaaliohjaaja
 • kommunikaatio-ohjaaja

Koivun kuntoutukseen kuuluu

 • omahoitajuus
 • perhe- javerkostotyö
 • moniammatillinen tiimityö
 • yhteisökasvatus
 • kiintymyssuhdeperusteinen viitekehys
 • neuropsykiatrinen valmennus
 • mediakasvatus
 • opiskelu ja mielekäs päiväaikainen toiminta

Koivun tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut


 

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Koivu
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistotie 28 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Koivu 1: puh. 015 783 1333, Koivu 2: puh. 050 389 9334
Koivu 3: puh. 050 389 9306
Koivu 4: puh. 044 389 9742
Eetun talo: puh. 050 389 9356

Yhteyshenkilöt

Kati Hänninen
Kuntoutuskoordinaattori (Koivu 4, Eetun talo)
Puh. 050 389 9206
kati.hanninen@vaalijala.fi

Sirpa Kakkonen
oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9713
sirpa.kakkonen@vaalijala.fi

Kati Kääriäinen
Sairaanhoitaja, vs. oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9759
kati.kaariainen@vaalijala.fi

Ilkka Moilanen
kuntoutuskoordinaattori (Koivu 1, 2, 3)
Puh. 044 389 9786
ilkka.moilanen@vaalijala.fi

Niina Valkonen
vastaava hoitaja (Eetun talo)
Puh. 044 389 9790
niina.valkonen@vaalijala.fi