Jolla

Lasten ja nuorten psykiatrinen oppilaskoti

Jolla on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kodinomainen kuntoutusyksikkö. Jollan lapsilla ja nuorilla on psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Jollan kuntoutuksen lähtökohtana on yksilövastuinen lapsen ja nuoren kiintymyssuhdetta tukeva psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus. Jollan kuntoutustyön periaatteisiin kuuluu perhekeskeisyys. Jolla tarjoaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisia kuntoutusjaksoja. Jolla voi toimia myös lastensuojelun sijaishuollon sijoituspaikkana kuntoutusta tarvitsevalle lapselle tai nuorelle.

Toimintaperiaatteet

  • Turvallista kasvua ja kehitystä tukevaa yksilöllistä hoitoa, tukea sekä kuntoutusta yhteistyössä perheen ja muun verkoston kanssa.
  • Lapselle taataan selkeä päivärytmi ja säännöllinen, turvallinen, tarpeen mukaisesti tuettu koulunkäynti kuntoutuksen perustana.
  • Kuntoutus ja hoito perustuvat vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen.
  • Tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle hänen kehitystään tukevia toimintamalleja sekä jatkokuntoutusmenetelmiä tukemaan selviytymistä kotona ja omassa lähikoulussa.
  • Toiminnallinen kuntoutus sekä muut terapiamuodot tukevat kuntoutusta. Kuntoutuksen suunnittelussa on apuna moniammatillinen työryhmä.
  • Jollan lapset käyvät Sateenkaaren erityiskoulua

Perhe- ja verkostotyö mahdollistavat lapselle ja nuorelle sopivien jatkomahdollisuuksien löytymisen. Kuntoutusjakson jälkeen lapsi tai nuori siirtyy kotiin, perhekotiin tai jatkokuntoutukseen.

Jollan tarjoamat liikkuvat kuntoutuspalvelut

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Jolla
Nenonpellontie 40 (postios.)
Puistokäytävä 25 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Puh. 015 783 1301

Yhteyshenkilöt

Jukka-Pekka Itkonen
Oppilaskodin johtaja
Puh. 044 389 9823
jukka-pekka.itkonen@vaalijala.fi

Merja Väisänen
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9761
merja.vaisanen@vaalijala.fi